april 19, 2024
INDUSTRI NYHETER

ABB och Coolbrook samarbetar för att minska utsläppen inom den petrokemiska industrin

Oil & Gas 1

Coolbrook och ABB samarbetar för att förenkla integrationen och påskynda införandet av transformativ teknologi som avsevärt kommer att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) från ångkrackningsprocessen genom elektrifiering. Samarbetet kommer att kombinera expertis för att minska energiförbrukningen med 30 procent och förbättra avkastningen med 20 procent i etylenproduktion. Pilotprogrammet kommer att starta i år på banbrytande Brightlands Chemelot Campus i Geleen i Nederländerna.

ABB och det finska teknikföretaget Coolbrook har undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) för att kommersialisera och påskynda införandet av Roto Dynamic Reactor-teknik (RDR) i ett försök att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser i ångkrackningsanläggningar. Avtalet kommer att förena de två företagens expertis och skapa ett kombinerat erbjudande av Coolbrook:s nya elektriskt drivna RDR-teknik och ABB:s integrerade och standardiserade energilösningar, initialt för användning inom petrokemiska och kemiska marknader.
Olefiner, såsom etylen och propylen, är viktiga råvaror som används i den kemiska industrin – främst för polymertillverkning. För närvarande är den ledande teknologin för olefinframställning ångkrackning genom högtemperaturpyrolys (termisk sönderdelning) av primärt kolvätebaserade råvaror utspätt med ånga inuti en krackningsugn.

Eliminerar CO2-utsläppen
Coolbrooks nya turbomaskin kommer att kunna ersätta en konventionell ugn genom att direkt överföra rotoraxelns mekaniska energi till kolvätevätskan. Detta uppnås genom aerodynamisk påverkan under flöde genom roterande blad. När den drivs av el från förnybara källor eliminerar tekniken helt CO2-utsläppen i ångkrackningsprocessen. Coolbrook-teknologin kan också användas med olika råvaror, inklusive återvunna och förnybara råvaror.
Denna banbrytande RDR-teknik kommer att stödjas av ABB:s expertis inom automation, elektrifiering och digitalisering för att optimera operativa processer och förenkla integrationen. ABB kommer att ytterligare förbättra energieffektiviteten i Coolbrooks lösning genom integrationen av sina elmotorer och frekvensomriktare. Det kombinerade erbjudandet från ABB och Coolbrook kommer att underlätta och påskynda lanseringen av denna banbrytande teknologi, vilket gör det möjligt för petrokemiska och olefintillverkare att uppfylla sina ambitioner för netto-noll-utsläpp.
Enligt International Energy Agencys rapport ”Tracking Industry 2021″1 uppgick de direkta globala CO2-utsläppen från kemikalier och petrokemiska processer till 1,2 miljarder ton 2020. Elektrifiering av processindustrier kommer att minska koldioxidutsläppen avsevärt, och ABB har förbundit sig att stödja sina kunder att minska sina årliga CO2-utsläpp med 100 miljoner ton till 2030.

Ökad produktivitet, lägre driftskostnader
Ilpo Kuokkanen, verkställande styrelseordförande för Coolbrook:
– Coolbrook har satt som mål att bygga ett engagerat och heltäckande ekosystem kring sin revolutionerande RDR-teknologi för att kommersialisera den så snart som möjligt. ABB kommer att bli en nyckelpartner i det ekosystemet med målet att påskynda processen avsevärt. Vår RDR-teknik och ABB:s teknologi kompletterar varandra perfekt. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en helt unik, elektrisk och kolfri, lösning för en av de största industriella processerna i världen.
Genom att tillämpa ett standardiserat och modulärt tillvägagångssätt kommer samarbetet att stödja kunder från FEED-stadiet och innefatta RDR-paket, elmotorer och drivsystem, automation, säkerhet, kraftdistribution, instrumentering och analysatorer, tillståndsövervakning samt full digitalisering. Som ett resultat kommer kemikalieproducenter att kunna dra nytta av ökad produktivitet, lägre driftskostnader, enklare underhåll och lägre kapitalkostnader.
Colin Ward, Senior Vice President för ABB Energy Industries Chemicals & Refining, tillägger:
– Elektrifiering av ångkrackare i etylenproduktion visar en väg till att minska utsläppen i dessa processer med 300 miljoner ton årligen över hela världen. ABB arbetar med partners för att ta fram hållbara lösningar som gör det möjligt för våra kunder att minska växthusgasutsläpp, avfall och energianvändning, samtidigt som de på ett ansvarsfullt sätt stödjer världens energiomställning.

Källa: ABB