april 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Motor- och fordonsindustrins källa till kompetent arbetskraft

När motor- och fordonsindustrins aktörer är i behov av kompetent arbetskraft är Svensk Autorekrytering bara ett samtal bort. Företaget är specialinriktat mot branschen och förser densamma med kompetenta personer inom alla positioner.
– Vi kan branschen lika bra som våra kunder, vi vet vilka utmaningar de står inför, säger Åsa Blomdahl, marknads- och försäljningschef för Svensk Autorekrytering.

Svensk Autorekrytering är specialister på rekrytering för motor- och fordonsindustrin. Man jobbar mot alla segment: generalagenter, ledande befattningar som exempelvis styrelseuppdrag eller toppositioner, men också mot alla återförsäljarled och enskilda verkstäder.
På företagets Göteborgskontor träffar vi marknads- och försäljningschefen Åsa Blomdahl som framhåller bolagets förmåga att vara ett med branschen man förser med kompetent arbetskraft.
– Vi förstår våra kunders behov lika bra som de. Våra uppdragsgivare vet att vi är experter på det vi gör, och att vi jobbar med exakt samma problematik som de själva. Vi kan marknaden och har full insyn i vilka utmaningar de står inför, eftersom vi har så pass god insyn i branschen genom kunder, våra duktiga kandidater och vår egen bevakning. Självklart hanterar vi allt med yttersta sekretess, och det känns som om många har ett mycket stort förtroende för oss, säger Åsa.

Jobbar proaktivt
Svensk Autorekrytering grundades 2005. För tre år sedan fick bolaget en ny ägare, och tillsammans med VD Rebecka Fihn och COO Clemens Döring har Åsa varit en del av förändringsarbetet.
– Vi är inga ordermottagare, vi är säljare och rekryterare – så mycket mer moderna nu än vad vi varit tidigare, konstaterar hon.
Åsa nämner bland annat en ny typ av avtal som de kallar Strategisk Kompetensförsörjning. I dagsläget är Opus Bilprovning ett av de företag som innehar ett sådant, vilket innebär att Svensk Autorekrytering har ett nationellt avtal med dem. Inom ramen för detta arbetar de proaktivt och hanterar rekrytering av alla Opus Bilprovnings kandidater. Åsa utvecklar:
– Ringer de och vill ha en stationschef, då har vi redan plockat fram en lämplig kandidat. Vi har skannat av marknaden, intervjuat och hållit kandidaterna varma. Det är en ny typ av modell som vi räknar med att kunna jobba mer med framöver. Sen händer det såklart att en del vill hantera sina egna rekryteringar, men trots det vill få tillgång till det nätverk vi har. Vi kallar det för AutoAds, vilket innebär att vi kan komma in och erbjuda systemstöd, berättar Åsa Blomdahl.

Hon nämner i sammanhanget även Autoexecutive – ett nätverk som de allra högsta ledarna i branschen kan gå med i kostnadsfritt för att få ta del av alla spännande roller som kommer ut på ledningsnivå.
– Här har vi en styrka i att snabbt kunna veta vilka som är öppna för nya utmaningar i de allra högsta leden i branschen, säger Åsa.

Örat mot rälsen
Åsa Blomdahl har arbetat i Svensk Autorekrytering sedan 2021 efter att tidigare ha jobbat som säljare på Sveriges största bemannings- och rekryteringsbyrå.
– Det finns en otroligt fin företagskultur som lockade mig här. Vår VD, Rebecka Fihn, berättade att man hela tiden har örat mot rälsen och jobbar stenhårt för att inte släppa vare sig kunder eller kandidater. Så när jag fick förfrågan om att starta upp verksamheten i region väst tvekade jag inte. Det känns verkligen som om jag fattade ett klokt beslut. Vi sätter våra avtal, hjälper våra kunder och är väldigt proaktiva i vårt arbete, säger Åsa.
Åsa framhåller bolagets fokus på att alltid vara träffsäkra i screeningsprocesser och rekryteringar.
– Vi har mött kunder som har letat länge efter lämpliga kandidater, och så kommer vi in och plockar in en relevant person nästan direkt. Vi känner våra kandidater, har ett stort nätverk och är inte nöjda förrän alla parter är nöjda.
Svensk Autorekrytering jobbar rikstäckande och har kontor i Malmö, Stockholm och Göteborg, samt numera även i Jönköping.
– Vår ambition är att etablera oss på fler orter i både Sverige och utomlands. Vi ser alla möjligheter att lyckas med detta, säger Åsa Blomdahl.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson