maj 19, 2024

Förändringsarbete med människan i fokus

I en föränderlig värld behöver mer eller mindre alla verksamheter kontinuerligt anpassa och utveckla sina arbetssätt och processer för att hänga med och vara effektiva, lönsamma och framgångsrika. I det avseendet kan ett företag som incubit spela en väsentlig roll. Incubit är företags och organisationers guide i förändringsprocesser, ofta med digitala förtecken, och jobbar enligt en tydlig devis: värdeskapande genom förändring.

Förändringsprocesser med människan i fokus är filosofin på incubit AB, ett företag med sex år på nacken och med utgångspunkt från centrala Göteborg. Mattias Karlsson, Fredrik Johnsson och Johan Falk grundande bolaget 2017 och har sedan dess utvecklat det till en mycket uppskattad samarbetspartner för aktörer inom den offentliga sektorn och bland målmedvetna företag i det privata näringslivet.
– Vi bidrar alla tre med erfarenheter och kompetenser som utgår från oss själva, och som, tillsammans med våra kollegor, har byggt vårt framgångskoncept. Vi har vuxit konstant sett till såväl omsättning som antalet medarbetare, vilket också har inneburit att vi har kunnat utveckla vårt koncept successivt. Vi har aldrig gjort en rekrytering som vi har ångrat, idag är vi ett fantastiskt team där laget alltid går före jaget. Det präglar förstås vårt sätt att arbeta och de tjänster vi erbjuder, säger Mattias Karlsson.

Små och stora insatser
De förändringsprocesser som incubit jobbar med handlar ofta om stöd längs den digitala resan.
– Det kan handla om både små och stora insatser – från att vi tar oss an rollen som förändrings-, transformations- eller projektledare till att vi tar ett helhetsansvar för ett omfattande digitaliseringsprojekt. Vi vill skapa värde genom förändring och göra skillnad med människan i fokus, säger Fredrik Johnsson.
Incubits kunder finns bland både stora bolag inom det privata näringslivet och bland offentliga verksamheter.
– Vi gör allt från att coacha verksamhetsansvariga till att tillfälligt gå in och styra förändringar utefter satta mål och resultat. Vi har under året tilldelats förtroendet med flera ramavtal, däribland Göteborgs stad. Nu senast som utvald konsulttjänster åt DIGG, det vill säga den nationella myndigheten för digital förvaltning, berättar Lena Wepplinger som är en av bolagets konsulter.

”Sveriges bästa kollega”
Både Lena, Fredrik och Mattias återkommer gärna till medarbetarnas, lagets, betydelse för verksamheten, dess standard och utveckling. Som konsult på incubit jobbar du med företagets verksamhetsutveckling i team om tre till sex personer i en nätverksorienterad och självstyrande struktur.
– Våra team har stor självbestämmanderätt och behöver många gånger inte gå genom den interna ledningen för att fatta beslut. Det blir förstås en stor fördel för både oss och uppdragsgivarna när beslutsvägarna blir både korta och snabba, påpekar Mattias Karlsson.
Han framhåller också den platta organisationen och samtliga medarbetares prestigelösa förhållningssätt till jobbet de utför. Alla kan föra dialog med ledningen och på så sätt vara delaktiga i utvecklingen av hela organisationen.
– Hos oss finns inga vi och dem – alla jobbar mot samma mål, vilket skapar en sund och stimulerande arbetsmiljö som bidrar till trivseln. Här brinner alla för det vi gör, alla är team players. Det rimmar väldigt väl med vår filosofi om att vi ska vara Sveriges bästa kollega, både internt och externt i våra uppdrag och åtaganden.

Intervju: Oscar Johansson
Text: Örjan Persson