juni 15, 2024

Unga företags personliga tränare

Start-up- och scale-up-företag behöver i många fall stöd för att bli framgångsrika. I Sörmland och Västmanland finns alla möjligheter tack vare Create Business Incubator, en aktör som erbjuder stöd i olika former för företag i start-up- eller scale-up-skedet. Det kan röra sig om allt från nätverk och kontorslokaler till finansiering och rådgivning.
– Vi blir företagens personliga tränare, säger Madéleine Pilstrand, VD för Create.

Create Business Incubator startades 2007 och arbetar med uppdraget att stödja andra företag i dess strävan efter framgång och lönsamhet. Create fokuserar på företag i Västmanland och Sörmland, både start-ups och scale-ups, och erbjuder stöd i olika former. Madéleine Philstrand, VD, utvecklar:
– Vi kan bistå på en rad olika plan, till exempel med nätverk, finansieringsmöjligheter, affärsutvecklingsstöd och rådgivning, men också genom att förmedla kontorslokaler, så som B26 i Västerås och Munktells Science Park. Vi hjälper företagen att växa och verkar i en roll som kan liknas vid deras personliga tränare. Själva drivet måste dock alltid komma från entreprenören själv, vår uppgift är att göra verklighet av det drivet, säger Madéleine och berättar att Create idag jobbar med entreprenörer som är mellan 19 och 78 år.
Create har, berättar Madéleine, alltid varit en inkubator med fokus på företag som är yngre än fem år, och som har hög innovationsgrad, skalbar potential, internationaliseringspotential samt en positiv inverkan på samhället. Till sin hjälp har de ett nätverk av samarbetspartners, inklusive större industribolag i Sörmland och Västmanland, samt 300 specialister.

Teamet i fokus
Enligt Madéleine Pilstrand finns det tre avgörande faktorer för en lyckad start-up: timing, teamet och kapitalet. Create fokuserar särskilt på hållbara team som fungerar väl och entreprenörer som förstår att ett välfungerande team är en grundförutsättning för kapitalstöd.
– Det är ofta teamet som är avgörande för om det blir framgång eller misslyckande, poängterar hon.
I Create Business Incubator jobbar de enligt filosofin non-profit och non-equity – de tar med andra ord inte ägarandelar i de företag de stöttar.
– Vår ambition är inte att tjäna snabba pengar utan att hjälpa företagen att bli hållbara på lång sikt. Det innebär bland annat att företagen kan förändra sin affärsmodell utan att behöva kämpa mot extern påverkan, säger Madéleine.
Hon konstaterar att Västmanland hyser flera stora globala bolag, många med fokus på energi och elektromobilitet.
– Det finns stor potential i området, vi jobbar tätt med regionen och andra aktörer för att främja näringslivet. Det är viktigt att vi framöver även ser till att stötta både internationella och nationella start-ups som vill etablera sig här och bidra med värde till regionen.

Brinner för bygden
Madéleine Pilstrand har jobbat i Create Business Incubator i fem år. Hon började som affärsutvecklare och blev VD efter bara ett år. Innan tiden på Create ledde Madeleine en Inkubatorverksamhet på Mälardalens universitet, och hon har också själv drivit två egna start-ups, vilka involverade utvecklingsprojekt för större industribolag.
– Mitt förflutna gav mig en stark koppling till Create, jag insåg tidigt vikten av att kunna vara självgående. Jag brinner dessutom för näringslivet i Sörmland och Västmanland. Jag har två egna barn och vill inte att de ska behöva flytta till en större stad för att driva sina egna företag, säger Madéleine Pilstrand.
Create har sedan starten stöttat fler än 700 bolag. Planen är att utöka sin kapacitet så att de kan arbeta med ännu fler spännande företag och på så sätt bidra till tillväxt i näringslivet.
– Det är en ära att se start-ups växa och bli framgångsrika. Jag imponeras stort av det entreprenörskap som finns bland människor, inte minst här i vår region.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson