maj 24, 2024

Stora möjligheter i fastighetsbranschen

Amaron Real Estate är en fastighetsfond som köper upp kommersiella fastigheter i Greater Copenhagen Region, med fokus på den svenska sidan. Man är en artikel 8-fond, vilket innebär att fastigheterna man köper upp antingen är certifierade gröna eller kan göras gröna. Målet är att bygga på och utveckla fastigheterna, så att de är i bättre skick än innan de köptes upp.

Stefan Wilhelmson och Martin Mildner har lång erfarenhet av att jobba inom finans- och investeringsvärlden. De har arbetat tillsammans sedan 2013, då de tillsammans med andra partners startade Norama, en private equity-fastighetsfond. Man byggde upp denna fond under cirka sju år och sålde den för 2,2 miljarder kronor 2020, med en mycket gynnsam avkastning för investerarna. För två år sedan bestämde kompanjonerna sig för att starta upp en uppföljande fastighetsfond. Amaron driver alternativa investeringsfonder.
– Istället för att vara börsnoterade ägs man av limited partners, det vill säga ett begränsat antal investerarare. Det innebär att investerare förbinder att investera kapital under en överenskommen tid och att man realiserar resultatet i samband med avyttringar, säger Stefan.

Fokus på kvalitet
Amaron fokuserar på att köpa kommersiella fastigheter i det som kallas Greater Copenhagen Region, inom vilken även delar av södra Sverige ingår.
– Vi är en artikel 8-fond, vilket innebär att våra fastigheter ska vara certifierade gröna. Vi förvärvar fastigheter som vi ser kan göras gröna. Huvudfokus är fastighetsbestånd kopplade till lätt industri, kontor, lager och logistik. Många fastigheter kan man bygga om och utveckla till det bättre för att skapa en välfungerande grön portfölj och därmed öka värdet långsiktigt, säger Martin.

Relationen med hyresgästerna är en viktig del av arbetet.
– Det är viktigt att ta hand om hyresgästerna, så att de får en långsiktig relation med oss, säger Martin.

Stefan lägger till:
– I och med att vi har vår egen förvaltning, tror jag att vi kan sätta en personlig prägel på hur vi förvaltar och hur samarbetet med hyresgästerna ter sig.

Stora möjligheter i regionen
Den region som Amaron är verksam i har enorma tillväxtmöjligheter. Köpenhamn gör exempelvis stora satsningar på Kastrup medan byggnationen av Fehmarn-belt-förbindelsen kommer öka regionens dragningskraft ytterligare. På Amaron tänker man långsiktigt.
– Vi är fortfarande i ett uppstartstadie med den nuvarande portföljen. Vi börjar nå volym och räknar nu på ett par affärer som vi tror är bra. Vi behöver göra många transaktioner under kommande år, men fokus ska vara att hitta fastigheter som passar in i vår befintliga portfölj. Vi är intresserade av fastigheter i regionen, men det får gärna vara större fastigheter med distributionskapacitet, fastigheter som ligger nära knutpunkter som järnvägar, ringvägar och motorvägar, säger Martin.

Stefan avslutar intervjun med att beskriva drömscenariot:
– Vi är förtjusta i att ha kluster med fastigheter. Det är drömmen för alla fastighetsägare.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler