maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Midroc fortsätter arbeta stenhårt– nu under namnet Granitor

I januari bytte Midroc namn till Granitor. Tanken med namnbytet var att ge företaget en tydligare nordisk identitet. Verksamheten är däremot densamma. Företaget, som både har gamla veteraner i branschen och nya unga förmågor i personalen, har en bred verksamhet.
– Vi gör allt från eluttag för privatpersoner till att bygga kärnkraftverk, säger David Fredriksson, avdelningschef för Serviceavdelningen i Varberg, med ett leende.

På 80-talet träffade den svenske affärsmannen Lennart Wikström den etiopiske affärsmannen Mohammed Al Amoudi i Saudiarabien för att inleda ett samarbete i ett stort och komplext infrastrukturprojekt. För att kunna genomföra projektet förvärvade man ett antal bolag. Lennart fick ansvar för att skapa en gemensam företagsstruktur i Sverige. Under 1996 bildades således varumärket Midroc, som snart blev ett välkänt namn som förknippades med allt som har med byggande att göra. Företaget har många olika avdelningar. Bara i Varberg har man över 100 anställda uppdelade på fyra avdelningar bestående av Service, Entreprenad, Industri och Säkerhet.
– Vi gör allt från eluttag för privatpersoner till att bygga kärnkraftverk, säger David Fredriksson, som är avdelningschef på Serviceavdelningen.

I januari 2022 bytte Midroc namn till Granitor. Tanken bakom namnbytet var att ge företaget en tydligare nordisk identitet. Namnbytet kommer i ett skede i företagets historia när man kommer lägga stor energi på att profilera de olika verksamheterna.

Delar och helheter
De olika avdelningarna i Varberg sysslar med allt från traditionella elinstallationer och installationer av laddboxar, larmsystem och smarta hem till entreprenadarbete inom lantbruk och olika projekt inom industrisektorn.
– Vi är mycket involverade i arbeten på Ringhals, där vi har 26 man på plats löpande. Vi sysslar med underhåll och service och om- och tillbyggnationer. Vi har även anpassat driftområdena där, berättar Morten Jensen, som är avdelningschef på Industriavdelningen i Varberg.

Granitor har flera segment de arbetar med. Tanken är att dessa olika delar ska utgöra en helhet; kunderna ska kunna vända sig till ett och samma företag för alla tänkbara behov de har.
– Det förenklar vardagen för våra kunder. Att bara ha en kontaktperson på Granitor är en stor styrka och gör oss väldigt flexibla, säger David Fredriksson.

Veteraner och nya förmågor
Det finns mycket erfarenhet på Granitor. David har jobbat på företaget sedan 2004 medan Morten har varit med sedan 1985. Man söker alltid ny personal, både erfarna förmågor och yngre talanger. Företaget är bland annat involverade i PS-gymnasiets lärlingsprogram, så att man ska kunna påverka och fånga in de framtida talangerna.
– På ett stort bolag som detta kan man klättra från golvet till taket, kan man säga. Dessutom finns det många möjligheter att utvecklas, eftersom vi har så många olika avdelningar man kan röra sig mellan. Sedan är det ju kul att få jobba med de större projekten, säger David Fredriksson.

Energilösningar
I dessa tider, när elpriserna börjar rusa iväg, är det många som ser sig om efter lösningar på problemet. På Granitor hjälper man sina kunder med till exempel installation av solceller och laddboxar.
– Vi har flera projekt där fokus ligger på energilösningar med optimeringar och besparingar där vi ser över helheten hos våra kunder nu när tuffa tider kommer, säger David Fredriksson.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler