juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbart företagande viktigt för ledande elektronikdistributör

Order Nordic är en ledande distributör av hemelektronik i Norden som har satsat mycket resurser på effektivitet. Den stora frågan de senaste åren har varit hållbarhet och hur företagetska bidra till en mer hållbar utveckling och stärka sin position som en ansvarsfull aktör på marknaden.

Order Nordic är en ledande distributör av hemelektronik i Norden. Företaget grundades redan 1977 under namnet Radio & TV AB, vars främsta syfte var att förse OnOff och Siba med produkter. 1999 förvärvades tillbehörsgrossisten Champion Radio. 2015 utvecklas ett Warehouse Management System (WMS) för att effektivisera och optimera arbetsflödet på lagret. 2018 tog Order Nordic ett stort steg framåt, när man effektiviserade lagerhanteringen ytterligare genom att installera ett robotlager.
– Robotarna sköter en stor del av lager- och produkt-hanteringen, vilket gör att kundernas förväntningar på korta hanteringstider för en effektiv e-handel tillgodoses, förklarar Christian Beck, VD för Order Nordic som vi träffar i företagets lokaler i Helsingborg.

Idag har bolaget tre inriktningar för verksamheten – distribution och logistik, varumärkesägare samt tredjepartslogistik.I och med att själva lagerhanteringen är automatiserad kan de femtio anställda på Order Nordic fokusera på kundrelationer.
– Vi som jobbar här är väldigt lyhörda och serviceinriktade och ger kunderna bästa tänkbara stöd, säger Christian.

Champion
Order Nordic har ett brett sortiment med cirka 350 varumärken och 10 000 artiklar inom kategorierna Telecom, Ljud & Bild, Hem & Hushåll, Personvård, Sport & Fritid, Barn& Baby, Leksaker och Tillbehör. Order Nordic har ett eget varumärke i form av Champion, som är ett av de äldsta elektronikmärkena i Sverige.Champions framgångssaga började i Stockholm år 1938 och var först förknippat med kablar, kontakter och liknande. Man har under senare år breddat sortimentet som idag består av allt från TV och mobiltillbehör till köksapparater och personvård.
– Champion är ett varumärke som ska stå för hållbarhet och samtidigt erbjuda prisvärda produkter med design, funktion och kvalitet som ledord. Vår slogan; ”Koppla in. Koppla av.” står för det faktum att vi vill göra det enkelt för alla som vill få ihop vardagen, vilket är direkt kopplat till vår vision om att möjliggöra stunder tillsammans för Nordens alla hushåll, berättar Christian.

Hållbart företagande
Sedan några år tillbaka har Order Nordic haft ett väldigt starkt fokus på hållbarhet i alla led. Man kan bland annat presentera hållbarhetsredovisningar för 2020 och 2021.
– Vi tror på ett hållbart företagande. För oss på Order Nordic handlar detta både om hur vi själva bedriver vår verksamhet och vad som sker före och efter oss i värdekedjan, säger Christian.

Order Nordic har delat upp sitt hållbarhetsarbete i tre fokusområden. Det första området är miljöansvar. Man har bland annat tagit fram en klimatstrategi för hur man ska kunna minska sin klimatpåverkan på sikt.Som en följd av detta arbetar man aktivt för att exempelvis ställa om tjänstebilsflottan till fossilfria alternativ, minska sin energianvändning och minska antalet transporter.
– Under 2021 hade vi stort fokus på att minska vår användning av material, undersöka vilka material som är mest hållbara och öka andelen återvunnet material, berättar Christian.

Det andra fokusområdet är socialt ansvar, som har människan i fokus.
– Det är en mänsklig rättighet att kunna känna sig säker, trygg och att må bra både i sitt arbete och privat.Våra medarbetare är dessutom vår allra viktigaste resurs. Det är de som, med sin kompetens och sitt engagemang, ger oss förutsättningarna för att nå framgångar. Och en välmående människa gör ju dessutom ett bättre jobb, säger Christian.
Det sista fokusområdet är ansvarsfulla affärer. Order Nordic vill ta ansvar för hela affären och säkerställa en hållbar värdekedja. Det innebär att man arbetar nära sina kunder och leverantörer och är väldigt tydliga med vad som krävs för att kunna utvecklas hållbart tillsammans.
Våra förväntningar på oss själva och andra beskrivs i våra uppförandekoder. Dessa bör betraktas som minimiåtaganden och är något vi kräver att alla intressenter efterlever och anammar, avslutar Christian.

Intervju: Lars Nordin
Text: Andreas Ziegler