juni 15, 2024

Från forskning till framsteg:
Elvenite och Lantmännen BioAgri förvandlar fröbehandling med AI

Lantmännen BioAgri och Elvenite tar nu klivet från forskningsprojekt till verklig tillämpning genom att implementera AI i fröbehandlingsprocessen. Det gemensamma projektet, Speed Seed, som initierades för att utforska maskininlärningspotentialen i effektivisering av fröanalys inför ThermoSeed-behandling, har nått en milstolpe där AI nu spelar en central roll i att snabba upp och förbättra fröbehandlingsprocessen.

ThermoSeed, en miljövänlig metod för utsädesbehandling, har varit en del av Lantmännen BioAgris hållbarhetsarbete sedan 2006. Genom att sammanföra Lantmännens omfattande datainsamling med Elvenites teknologiska expertis, har en maskininlärningsmodell utvecklats för att förutsäga den optimala behandlingsintensiteten för olika utsädespartier.
– Framstegen vi har gjort genom detta samarbete är imponerande. Tack vare AI kan vi nu förutse den bästa behandlingsintensiteten med en hög grad av noggrannhet. Detta är ett stort steg framåt som kommer att bidra till en mer effektiv och hållbar utsädesbehandling, säger Mathias Dyberg VD på Elvenite.

Viktig framgångsfaktor
Modellen, som nu är integrerad i Lantmännen Bioagris IT-arkitektur, har visat sig kunna förkorta analysfasen och öka noggrannheten i förutsägelserna av den optimala behandlingsintensiteten. För en tredjedel av utsädespartierna, där modellen är som mest konfident, uppnår den en imponerande noggrannhet på 99 % i sina förutsägelser.
– Effektivare utsädesanalyser är en mycket viktigt framgångsfaktor för oss och det är mycket glädjande att se hur AI och Machine Learning kan vara till nytta inom jordbruket och bidra till att lösa riktiga utmaningar, säger Christian Thaning, vice vd på Lantmännen BioAgri.

Hållbar, effektiv och framtidssäkrad lösning
Speed Seed-projektet har utvecklats från en explorativ pilotstudie till en lösning som nu är redo att stegvis börja bidra till den dagliga verksamheten. Detta exemplifierar hur partnerskapet mellan Elvenite och Lantmännen BioAgri har lyckats övervinna utmaningarna och skapa en hållbar, effektiv och framtidssäkrad lösning för utsädesbehandling med hjälp av AI.

Källa: Elvenite