juni 15, 2024

Traditionella konsulttjänster med modernt fokus

QRIOS etablerade sin konsultverksamhet i Malmö förra året. Företaget fokuserar på konsulttjänster inom Life Science, Engineering och relaterade områden. Behovet av konsulter uppstår ofta när man behöver lösa ett specifikt problem, vars bearbetning kan mätas i timmar. Därför säljer QRIOS inga paketlösningar, utan fokuserar på traditionella konsulttimmar. Synen på medarbetarna är dock mer modern, då man vill underlätta för sina konsulter att hitta en bra balans mellan arbetslivet och fritiden.

Linda Guberina Holmgren har varit en drivande kraft bakom QRIOS etablering av en konsultverksamhet i Malmö. Med en gedigen bakgrund inom branschen, och erfarenhet av både Engineering och Life Science, har hon en tydlig vision om hur ett konsultföretag ska drivas. Konsultverksamheten etablerades förra året. Linda beskriver det som en spännande process.
– QRIOS hade sedan tidigare en rekryteringsverksamhet i Malmö, men inte en konsultverksamhet, så vi började från början, berättar Linda.

Linda fortsätter med att berätta att hon tycker att konsultbranschen har fjärmat sig lite från marknadens behov och inte lyssnar på kunderna lika bra längre.
– Jag vill arbeta mer servicefokuserat och fick fria händer när jag startade den här konsultverksamheten, berättar Linda.

Konsult-timmar
Ett av de problem som Linda har identifierat i branschen är att många aktörer vill sälja olika former av komplicerade paketlösningar. Det förvirrar både kund och konsult.
– Paketlösningar och helhetsåtagandet förvirrar ofta både kund och konsult utan att ge ett mervärde. Jag vill hålla det enkelt. Kunden har ju oftast ett specifikt problem de vill lösa med hjälp av en konsult under ett begränsat antal timmar. Därför är det just det vi ska erbjuda, det vill säga konsulter och timmar, säger Linda.

QRIOS specialiserar sig på att leverera högkvalificerade konsulter inom projektledning och kvalitet, främst inom Life Science och process- och förpackningsindustrin. Det verkar sannerligen som att man har ett vinnande koncept, då man redan sysselsätter över tjugo konsulter.
– Vi förväntas omsätta 25 miljoner kronor i år, vilket är fantastiskt med tanke på att vi började från i princip noll förra året. Jag ser hur detta har potential att växa, både genom att fortsätta på det spår vi är på, men även genom att utveckla rekryteringsdelen, säger Linda.

Work-life passion
När det kommer till hur man behandlar sina konsulter har QRIOS ett mer modernt förhållningssätt. Idag pratas det ofta om det som kallas ”work-life balance”, det vill säga att hitta en bra balans mellan arbetslivet och fritiden. På QRIOS har man tagit det ett steg längre och kallar det ”work-life passion”.
– Man gör både ett bra jobb och kan bejaka fritiden. Det är viktigt att våra konsulter känner att de har tid för sina familjer och fritidsintressen. Jag tror inte man kan leverera bra på jobbet om man måste kompromissa bort sin fritid, säger Linda.

En del konsultbolag har veckoträffar där man samlar alla konsulter. Linda ser visserligen somliga fördelar med detta, men har ändå valt bort dessa möten.
– Min erfarenhet är att dessa möten kan stressa mer än gynna. Sådana aktiviteter hjälper främst yngre konsulter eller de som nyligen flyttat till Sverige och behöver ett socialt sammanhang. Många av våra konsulter är mer erfarna och är i en annan fas i livet, säger Linda.

Detta betyder dock inte att sammanhållningen på QRIOS prioriteras bort.
– Vi jobbar inte för varandra, utan med varandra. Det är viktigt att vi har ett gemensamt mål som vi tror på. När mina konsulter är nöjda, är jag nöjd, säger Linda.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler