juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Teknik, tech startups och trivsel

Invencon är sprungen ur en önskan om att skapa ett företag som sysslar med produktutveckling och konsultation för tech startups och som dessutom har en så pass stark företagskultur att de anställda ständigt är stimulerade. Tack vare en stor bredd rörande projekten man sysslar med kunde man till och med fortsätta växa under pandemin.

Invencon grundades 2014 av Henrik Svärd, Stefan Grimmtorp och Rickard Åkerfalk. Företaget grundades för att de tre kompanjonerna såg ett behov de kunde lösa. Henrik är mekanikingenjör från början och har jobbat en hel del med projektledning inom industriell produktutveckling. Stefan har lång erfarenhet av HR och har bland annat jobbat som HR-direktör för en stor koncern inom industrin.
– Vi hade en bild av att många företag tappar personal för att de har förlorat kopplingen till den spännande teknologi de arbetar med och samtidigt kanske inte känner sig sedda, utan mer som brickor i ett stort företag, berättar Henrik.

Henrik och Stefan började då skissa på ett bolag som jobbar med teknologi i de tidiga faserna och tar hand om sin personal och ser till att de känner sig stimulerade och trygga på sin arbetsplats. Rickard Åkerfalk var den sista pusselbiten man behövde för att kunna bilda Invencon.
– Han ville ha hjälp med en innovation och beskrev sin resa genom start-up-världen. Han behövde både hjälp med hur han skulle ta fram sin produkt och med finansieringen. Då beslutade vi oss för att råda bot på hans problem, berättar Henrik.

Invencon är en hybrid mellan ett konsultbolag, ett produktutvecklingsbolag och privat inkubator. Man är specialiserade på innovation, industriell produktutveckling och start-ups. Idag finns man i Karlstad, Örebro och Göteborg.

Gruppdynamik
Invencon har kastat ett stort nät och jobbar väldigt brett.
– Eftersom vi inte är nischade inom en viss bransch, har vi lagt våra ägg i många olika korgar. Under pandemin kunde vi därför hålla oss väldigt stabila. Vi hade inga uppsägningar under pandemin, utan hade tvärtom god tillväxt under både 2021 och 2022, berättar Tony Algehov, som är regionchef för Göteborg, där Invencon för närvarande sysselsätter 20 medarbetare.

På Invencon har det alltid handlat om att hitta inte bara rätt ingenjörer, utan även rätt personligheter. Detta är något man är väldigt måna om i sin rekryteringsprocess.
– En viktig del i denna process är att man får in folk som trivs med varandra, så att man kan vara helt säker på att det är trygga, stabila och omtänksamma människor som kommer trivas med varandra. Det är väldigt viktig för oss att våra medarbetare trivs på jobbet. Ett mål vi har är att bli utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare, berättar Henrik.

Inkubator
Invencon har ett antal verksamhetsben, som alla är ämnade att både gynna kunderna och stimulera medarbetarna maximalt. I Göteborg har man haft mest fokus på tillväxt en period men kommer nu även att synliggöra projekt och inkubatorverksamheten mer. I Karlstad, där man även har en verkstad för prototyper och tester, har man blivit lite av ett center för start ups. Gemensamt för kontoren är att projekt och inkubatorverksamheten inte är geografiskt bunden utan helt kopplad till behovet av resurser.

Att ha dessa tre verksamhetsområden för med sig ett antal fördelar för både kunderna och företaget, men framför allt för medarbetarna.
– Den stora fördelen är synergieffekterna som uppstår mellan de tre olika verksamheterna. Sedan finns det alltid något spännande för medarbetarna att göra i och med inkubatorverksamheten. Det kan vara allt från förstudier till testning eller att ta fram prototyper, berättar Tony.

Ludvig Brunnström, som har jobbat på Invencon i sju år och idag är projektledare för interna projekt och produktutvecklingsprocessen instämmer i vad Tony säger.
– Det är just bredden i mycket av det vi gör som gör det roligt att jobba på Invencon. Man har många olika uppdrag och bollar i luften hela tiden. Det är företagskulturen som gör att man stannar, säger Ludvig.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler