maj 24, 2024

Innovatörer inom högtrycksteknik sedan 1976

GDA Sverige AB är en väletablerad aktör, som har utvecklat en unik expertis inom högtryckssystem och kompressorteknik, vilket bland annat har lett till att Försvarsmakten har varit en nyckelkund de senaste 30 åren. GDA Sverige utvecklar bland annat tryckkammarsystem och högtryckssystem som kan kundanpassas. I framtiden kommer man satsa mycket på grön teknik.

GDA Sverige grundades 1976 och har blivit en framstående aktör, som tar fram unika lösningar som sträcker sig upp till och över 1000 bar. Företagets kompetens kring kompressorteknik är hjärtat i verksamheten och spelar en avgörande roll för att komprimera gaserna. Då renhet är av största vikt, tvättas alla komponenter, ventiler och rörsystem noggrant för att säkerställa drift och säkerhetskrav.
– Vi har validerade processer för tvättning och utför noggranna provtagningar i både vårt interna laboratorium och hos en tredje part. Vi har även regelbundna besök från ackrediterade kontrollorgan, berättar Johan Sandberg, som har lång erfarenhet av branschen och idag är VD på GDA Sverige AB.

Kundanpassade system
En viktig del av GDA:s verksamhet är det omfattande utbudet av tjänster kring tryckkammarsystem och högtryckssystem. Man levererar bland annat tryckkammare av typen mono-place (1 person) och multi-place (flera personer inklusive vårdpersonal) inom sjukvården och gasmixeranläggningar som används inom Försvarsmaktens dykeriverksamhet. Dessa system är anpassade efter kundernas specifika behov.
– Vi har en fullt utrustad verkstad där vi kan utföra underhåll av högtryckssystem, inklusive tvätt, men faktum är att vi oftast är ute på kundernas anläggningar. Vi kan kontrollera att kundernas specifika krav på renhetsgrad kan mötas. Vi har dessutom beredskapsservice dygnet runt året om, berättar Johan.

Försvarsmakten har varit en av GDA:s nyckelkunder i över 30 år. Företaget är bland annat involverade i kontinuerliga moderniseringar av Försvarsmaktens ubåtsräddningsfartyg Belos, med Ubåtsräddningsfarkosten (URF) och ett flertal tryckkammare ombord men man arbetar med samtliga fartyg som bedriver dykverksamhet och naturligtvis även inne på marin- och flygbaser runtom i Sverige.

Framtidens behov
GDA Sverige har blicken vänd mot framtidens energibehov. Detta börjar redan i den egna organisationen.
– Vi använder biogasdrivna fordon och har investerat i solceller för att täcka vår egna energiförsörjning, säger Johan.

GDA har redan gjort stora satsningar på grön teknik, särskilt inom vätgas. Företaget är involverade i tillverkning, säker hantering och lagring av vätgas och har ett väletablerat leverantörsnätverk inom detta område. Johan och hans kollegor tror även mycket på företagets framtid inom energisektorn, där man kommer fokusera på att ersätta fossila bränslen inom uppvärmning och industriella processer.
– Med vår kompetens och flexibilitet i systemuppbyggnad kan vi erbjuda vätgasproduktion i mindre moduler för testning i produktionen, vilket exempelvis ger små och medelstora företag möjlighet att testa och växa i mindre skala utan att behöva investera stora belopp i tidiga skeenden, säger Johan.

GDA Sverige sysselsätter i dagsläget 16 medarbetare. Personalstyrkan består av verkstadspersonal, servicetekniker och tjänstemän.
– För närvarande är vi på jakt efter instrumentelektriker, projektledare och servicetekniker för att kunna täcka framtida behov i takt med att verksamheten växer, avslutar Johan.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler