maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Framtidens energilösningar med människan i fokus

I Cebon hanterar man varumärken och verksamheter inom säkerhet och energilösningar. Det är dock människan som står i fokus när bolaget tar nya kliv mot fortsatt utveckling.
– Vi jobbar mycket med att se individer, och att se in i framtiden, vad som kommer vara viktigt framöver. Vi måste acceptera att förändringar kommer att ske och anpassa oss därefter, säger Stefan Rundéus, VD för Cebon.

Cebon Group grundades 1986 av tre unga entreprenörer och är idag specialiserat på hantering av varumärken och verksamheter inom säkerhet och energilösningar. Cebon Group är moderbolag till GPBM Nordic, GPBM Italy och GPBM France där man jobbar med fokus på brandsäkerhet, industriella batterilösningar och konsumentbatterier. Bland varumärkena finner vi bland annat Housegard och GP Batteries.
Cebon verkar företrädesvis på den europeiska marknaden med utgångspunkt från huvudkontoret i Göteborg. Där träffar vi bolagets VD, tillika en av dess grundare, Stefan Rundéus som kan konstatera att bolaget genom åren har kunnat växa under både goda och dåliga tider.
– Idag har vi kontor och servicecenter i flera delar av världen, bland annat i Hongkong och Shanghai. Vi har vuxit organiskt och genom förvärv men aldrig behövt ta in externt kapital, berättar Stefan.

Cebon-andan
Passion och framåtanda driver Cebon och alla dess 14 dotterbolag. Man kallar det för Cebon-andan, vilken handlar om att jobba med en förmåga att klara av motgångar och se möjligheter.
– Vi går gärna mot strömmen eftersom vi inte vill vara som andra. Här vill vi alltid framåt och fortsätta både växa och utvecklas, säger Stefan Rundéus och tar pandemin som ett exempel.
– Många företag stannade av, men vi bestämde oss snabbt för att öka takten. Det är viktigt att man har ett eget tänk om man vill framåt. Det har vi, och vi vill också alltid vara relevanta.
En central del i den filosofin är att investera i människor och idéer.
– Vi jobbar mycket med frihet, individer och idéer, och hur vi ska fortsätta vara relevanta. Förändringar sker hela tiden som vi måste anpassa oss till, säger Stefan Rundéus.
Eget tänk

Nya satsningar
Ett helt nystartat företag inom Cebon Group är Sparq Technologies där man kommer att satsa bland annat inom området energy storage. Här kommer det arbeta helt andra kompentenser som kommer stötta och guida projektet. Med sin långa erfarenhet bidrar de till framtagandet av högkvalitativa energilösningar.
– Vi har ett flertal gröna projekt på gång där vi har gått in som sponsor eller delägare. I år startar vi även Cebon Incubator med syftet att fånga upp och utveckla nya affärsidéer, samt omvandla dessa till konkreta planer. Vi bidrar med den kunskap och erfarenhet, vårt breda nätverk samt det kapital som krävs för att affärsidéer ska förverkligas, förklarar Stefan Rundéus och lyfter i sammanhanget fram affärsutvecklaren Ulf Sandberg som utsetts till Head of Incubator.
En procent av Cebons omsättning avsätts för investering i den nya inkubatorn.

Nya lokaler
Inom kort kommer Cebon att flytta till nya, större lokaler på Sörredsvägen på Hisingen. Det är ett led i framtida satsningar i ett bolag som redan idag omsätter 660 miljoner kronor, och där man hoppas att man inom några år ska nå omsättningsnivåer på mer än en miljard.
– Vår stående ambition är att ständigt utvecklas utan att offra det vi har. Det är en bra utgångspunkt när vi nu tar avstamp inför framtiden, avrundar Stefan Rundéus.

Intervju: Anders Kettunen
Text: Örjan Persson