maj 24, 2024

Den gröna omställningen i ett nötskal

Wennstrom Solutions & Service har lång erfarenhet av att arbeta med drivmedelsstationer för fossila bränslen. De senaste åren har företaget haft ett starkt fokus på lösningar kopplade till e-mobilitet. Detta gör att verksamheten kan beskrivas som den gröna omställningen i ett nötskal.

Wennstromgruppen, med företag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, ingår i den familjeägda koncernen Ekelund Invest. Ulf Ekelund inledde sin bana i Wennstromgruppen 1998, när han klev in som exportchef på Wennstrom Flow Control, som då ägdes av hans svärföräldrar. Fjorton år senare tog Ekelund Invest över ägandet och har sedan dess utvecklat Wennstromgruppen. Ulf är numera koncernchef i gruppen och tillfälligt VD för Wennstrom Solutions & Service.
– Vi började som ett produktföretag och expanderade sedan även till service. Vi jobbar inom flytande bränsle och e-mobilitet, berättar Ulf om Wennstrom Solutions & Service.

Idag har företaget ett brett erbjudande, som sträcker sig från projektering till installation, driftsättning och service av både traditionella drivmedelsstationer för flytande bränslen och laddstationer för elektriska fordon. Kunderna finns över hela Norden och består av allt från rikstäckande kedjor till lokala aktörer.

Den gröna omställningen
E-mobilitet är ett annat ord för elektrifieringen av fordon som pågår. I och med att Wennstrom Solutions & Service historiskt har jobbat med fossila bränslen, kan det tyckas var motsägelsefullt att även syssla med e-mobilitet. Ulf menar dock att det är fördelaktigt att arbeta med både flytande bränslen och e-mobilitet, eftersom det ger företaget möjligheter att bidra till den gröna omställningen från insidan.
– Branschen är traditionellt förknippad med fossila bränslen, men flytande bränslen omfattar även biobränslen som HVO. Vi arbetar nu med att hjälpa våra kunder komplettera sitt erbjudande, så att de kan jobba med gröna alternativ som e-mobilitet. På så sätt breddar vi dels vårt eget erbjudande, dels kan vi bidra på allvar till den gröna omställningen, säger Ulf.

Wennstrom Solutions & Service är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och integrerar hållbarhet i vardagen. Ulf fortsätter med att berätta att man gör sin fordonsflotta så miljövänlig som möjligt och arbetar med energieffektivisering i verksamheten. Företagets gröna profil är även fördelaktig vid exempelvis rekryteringar.
– Vi vill attrahera medarbetare som delar våra värderingar och vill vara en positiv kraft. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och vill att våra anställda ska vara ambassadörer för företaget, säger Ulf.

E-mobilitet går framåt
E-mobilitet är något som kommer fortsätta växa. Det finns dock ett antal utmaningar, som många av kunderna funderar över.
– Eftersom vi har lång erfarenhet av att jobba med företag och drivmedelskedjor som använder eller säljer flytande bränslen, kan vi snabbt hitta lösningar för motsvarande kunder inom e-mobilitet. Vårt mål är att fortsätta att växa inom e-mobilitet, framför allt inom support och service. Vi är märkesoberoende och vårt fokus ligger på att erbjuda laddinfrastruktur för tyngre fordon såsom bussar och lastbilar, och sedan bistå kunden under hela anläggningens livscykel, säger Ulf.

Arbetet med att finna en ny VD för Wennstrom Solutions & Service har precis inletts med målet att få en ny kraft på plats inom sex månader.
– Det kommer att bli fantastiskt. Det är spännande att se nya människor bidra med nya perspektiv på gamla och nya problem, avslutar Ulf.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler