juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

En komplett maskintillverkare för den östgötska och sörmländska industrin

Medarbetare på Bråbo Industri jobbar med stor transportmaskin.

Östgötska och sörmländska industriföretag har i Bråbo Industri AB en komplett samarbetspartner avseende transportörer och industriservice. Bolaget tillverkar skräddarsydda maskiner, helt och hållet anpassade efter sina kunders önskemål och behov. Ett brett servicekoncept samt tillverkning av reservdelar kompletterar och fullbordar konceptet.

Anrika Bråbo Industri AB klingar välbekant för landets industriföretag. Bolaget härstammar från Bråbo Mekaniska Verkstad som startades 1960 i Åby strax utanför Norrköping. Därifrån utgår verksamheten än idag under ledning av VD och ägare Fredrik Svensson Hultberg med ett förflutet i Bråbo Industri sedan tre decennier tillbaka.
– Det var min far som köpte Bråbo Mekaniska Verkstad 1978. 2010 startade Bråbo Industrivulk. I år har vi valt att slå samman de båda verksamheterna under nuvarande namn, berättar Fredrik och tillägger att verksamheten sysselsätter ett 20-tal anställda.

Från idé till installation
Fredrik beskriver bolaget som ett tillverkningsföretag mot industrin i Östergötland och Sörmland. Bråbo Industri tillverkar konstruktionsanpassade maskiner och utrustningar enligt sina kunders önskemål, behov och specifikationer.
– Vi står för allt från idé och konstruktion till tillverkning, montering och installation på plats hos kunden, upplyser Fredrik Svensson Hultberg och berättar att bandtransportörer har blivit något av bolagets specialitet.
Det kan handla om bandtransportörer för hantering av exempelvis jord, avfall, skrot, bark och flis, och härutöver tillverkar man också diverse kringutrustning till transportörerna.
– För LKAB producerar vi specialanpassade lyftbord, och härutöver tillverkar vi reservdelar, till exempel axlar, trummor och förslitningsdetaljer. Här jobbar vi med både svarvning, fräsning och svetsning, liksom med lackering i vår egen lackeringsverkstad, berättar Ola Sandberg som ansvarar för transportbandsavdelningen.

Industriservice
En annan del av det starka konceptet är industriservice. Bråbo Industri kan serva och underhålla sina kunders maskiner med jämna mellanrum enligt överenskommelse.
I den ändamålsenliga maskinparken finner vi fem CNC-styrda maskiner. Svarvarna kan hantera fem meter långa och 700 millimeter runda objekt, medan fräsarna klarar föremål med längder på upp till tre meter. Härtill kommer en kantpress med 250 tons kapacitet.
I verkstaden tillverkar man bland annat den egna produkten Hummern som Fredrik Svensson Hultberg beskriver som en energiklipp.
– Den används i samband med gallring och kan klippa träd med en diameter på upp till 30 centimeter, informerar Fredrik.
Han kan konstatera att utvecklingen i bolaget är god, nyligen anställdes två nya servicetekniker och under 2022 kommer han att behöva anställa fler.
– Vi kommer också att satsa ännu mer på transportbanden, där ser vi att det finns ett stort behov bland industriföretagen.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson