juni 15, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

En expert på den digitala resan

We App är företaget som förverkligar drömmar och visioner. I We App fokuserar man på digitala transformationer och satsningar, nischade mot startups, scaleups och innovationsföretag. We App tar ett helhetsansvar kring hela den digitala resan och utvecklar i nära samarbete med kunden en produkt som blir både lönsam och framgångsrik.

We App etablerades 2019 av Michael Dragomir och Kevin Hedberg Griffith som var studiekamrater på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Vi träffar den förstnämnde som beskriver We App som en digital byrå där man fokuserar på digitala transformationer och satsningar, nischade mot startups, scaleups och innovationsföretag. Företagsnamnet till trots är det långt ifrån bara appar som är bolagets specialitet.
– Vi tar ett helhetsansvar kring teknik, design och affär och skapar ett vinnande koncept med hjälp av dessa tre arbetsområden. Det blir ett framgångsrecept längs våra kunders digitala resa, säger Michael Dragomir och utvecklar:
– Vi tar del av kundens idé, undersöker vilken lösning som bäst löser grundproblemet, varpå vi designar och utvecklar den mest robusta, skalbara och effektiva lösningen. Vi jobbar nära kunden och blir en naturlig partner genom hela processen. Inte sällan får vi erbjudande om att investera i det aktuella bolaget eftersom entreprenörer vill ha erfarna bolagsbyggare med sig på resan.
Michael nämner i sammanhanget systerföretaget Hatchbay som grundandes 2020 och genom vilket man genomför investeringar i startupbolag.

Det gäller att våga
Michael Dragomir medger att det kan vara tufft att starta eget och att det krävs mod för att våga ta steget och lansera sin produkt.
– En app eller tjänst kommer inte sälja sig själv. En del är rädda för att presentera sin idé och berätta om den. Många tror att någon ska sno den, men ju längre tid man håller den för sig själv desto mer dör idén, även om det är världens bästa grej. Min rekommendation är att våga ta steget ut på marknaden, säger Michael men betonar också vikten av att känna till den marknad man vill attrahera.
– Man ska inte lägga en krona på teknik och design innan man vet hur produkten mottas av marknaden, vi brukar skoja om att vi är en teknikbyrå som sätter tekniken sist. Man måste veta varför någon vill ha det man erbjuder och kunna ta emot feedback. Dina hundra första kunder ska du jobba nära med, då lär du dig varför de använder produkten och vad du kan göra bättre.
Michael utgår från den egna verksamheten där man hela tiden jobbar lösningsorienterat, vilket också är ett krav när man anställer personal. Det är också, tror Michael, en av anledningarna till att företaget har haft en god tillväxt. Snabbheten är en annan.
– Jag vill inte att det ska finnas en massa politik bakom beslut och jag vill att kunderna ska förstå oss – vi ska inte rabbla tekniska termer, säger Michael och framhåller sina kollegor som den främsta anledningen till företagets goda utveckling.
Han berättar att ambitionen är att växa med ytterligare tio personer i år men konstaterar samtidigt att det är svårt att hitta personer som matchar We Apps höga krav.
– För oss gäller det att kunna erbjuda kandidater det de efterfrågar på riktigt. Det handlar inte alltid om lön, snarare om utvecklingsmöjligheter och varierade arbetsuppgifter. Vi känner att vi kan erbjuda båda.

Utvecklande företagskultur
Michael Dragomir berättar att han gillar att göra affärer och ta risker.
– Jag vill inte bli bekväm, så det var ett naturligt steg att ta när jag och Kevin startade eget, säger han.
Han konstaterar att ingen av företagets medarbetare hittills har slutat och framhåller företagskulturen som en starkt bidragande orsak.
– Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla får möjlighet att vara sig själva. Jag tror inte att antalet minuter man fikar är avgörande för om man trivs, utan snarare om man får möjlighet att vara den man faktiskt är, säger Michael.
Målet är att We App ska vara den ledande byrån i Sverige inom sin nisch.
– Hit ska man vända sig om man vill lyckas med sin startup eller innovationssatsning, oavsett vilket stadium man befinner sig i – då ska vi bygga ett ekosystem för det. Det är utmaningarna som är det roliga, och vi har kloka hjärnor runt oss som tacklar de hinder som uppstår.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson