april 19, 2024

Komplexa transporter kan bli enklare

default

Tschudi Logistics AB etablerades 2016 och fokuserar på specialtransporter och projektlogistik, det vill säga logistiklösningar som av naturen är projektspecifika. Då man har haft ett stort fokus på att göra komplexa transporter enkla har man kunnat växa en hel del de senaste åren. Medarbetarna på Tschudi Logistics är väldigt drivna.
– Det är väldigt sporrande att se att det man gör faktiskt resulterar i något som är en del av människors vardag, säger Mads Olsen, som är VD för Tschudi Logistics AB.

Tschudi Logistics Group är ett norskt familjeägt shipping- och logistikföretag som etablerades 1883 och idag drivs av fjärde och femte generationen. Idag finns Tschudi Logistics i tio länder i Europa, Afrika och Asien. Tschudi Logistics AB etablerades 2016 i Göteborg. Företagets VD, som även är Deputy CEO för Tschudi Logistics Group, har ungefär 20 års erfarenhet av logistikbranschen.
– Tschudi Logistics skiljer sig en del från större aktörer. Allt är så klart relativt, men vi är inte så pass stora att det blir för mycket byråkrati och liknande samtidigt som vi inte behöver kompromissa på kvalitet och säkerhetskrav. Det gör att vi kan fatta snabba beslut. Det var det som lockade mig att ta den här tjänsten; att kunna fatta snabba beslut på en global och föränderlig marknad, säger Mads.

Projektlogistik och specialtransporter
Tschudi Logistics AB sysslar med alla transportsätt över land och vatten och i luften. Många av kunderna består av svenska företag, men cirka 80% av transporterna går utomlands. Man har specialiserat sig på projektlogistik och specialtransporter. Många av kunderna är verksamma inom energi och infrastruktur. Projektlogistik innebär exempelvis att man samordnar logistiken för komponenter till ett kraftverk. Specialtransporter är transporter av gods som antingen inte får plats i vanliga containrar eller transporter som kan vara svåra att hantera för att de måste uppfylla speciella krav. Det finns inga direkta färdiga lösningar för den typen av transporter som Tschudi Logistics AB sysslar med. Mads menar att man måste vara flexibel för att kunna erbjuda sina kunder bra lösningar inom en rimlig tidsram.
– Är man inte alltför stor blir man inte heller så låst i sina egna system. Vi kan vara agila och välja mer fritt mellan olika lösningar. I vår nisch måste man vara flexibel och leverera transporter av hög kvalitet, säger Mads.

Tschudi Logistics AB har haft mycket god tillväxt sedan starten för sju år sedan.
– Vi har nog vuxit mer än vad marknaden har gjort de senaste åren. Vi har haft en strategi som går ut på att vi ska vara den som kunden vill ringa först. Vi jobbar hårt med att hålla det vi lovar, exempelvis rörande priser, lösningar och leveranstider. Man kommer väldigt långt på att vara rak och ärlig. Sedan ska man också vara hjälpsam och, enkelt uttryckt, trevlig, säger Mads.

Samhällsnytta
Mads och hans kollegor brinner för sina jobb. Mads tycker det är väldigt kul att se hur man hjälper till med att bidra till samhället.
– Även om många transporter går ut i olika delar av världen, så har vi även transporter till lokala projekt. Vi hanterade till exempel transportflöden till byggnationen av Hisingsbron här i Göteborg. Jag bor på Hisingen och åker över bron varje dag. Det är väldigt sporrande att se att det man gör faktiskt resulterar i något som är en del av människors vardag, säger Mads.

Den typen av kompetens som medarbetarna på Tschudi Logistics sitter på är resultatet av många års erfarenhet av branschen. Det är kompetens som man vill behålla i företaget, vilket man har lyckats med.
– Man äger sina projekt som speditör här och är en ganska stor pusselbit i vår organisation. Det är ett stort ansvar, som många trivs med. Vi har inte tappat en enda person sedan vi startade upp i Göteborg. Personligen trivs jag fantastiskt bra här, avslutar Mads.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler