juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Digitaliseringen ger goda förutsättningar för effektiva ekonomitjänster

Ristovski Lindberg Redovisning och Ekonomi har kontor i Kristianstad och Bromölla, men tack vare digitaliseringen kan man erbjuda sina kunder ett kostnadseffektivt alternativ till en ekonomifunktion oberoende på om kunden befinner sig i Arvika eller i Kristianstad. Målet med verksamheten är att hjälpa kunderna med den ”tråkiga” ekonomiska biten på kundernas villkor.

Ristovski Lindberg Redovisning & Ekonomi ägs och drivs av Daniel Ristovski, som är civilekonom, och Anette Lindberg, som är auktoriserad redovisningskonsult. Tanken med verksamheten är inte bara att hjälpa kunderna med exempelvis bokföringen och redovisningen, utan även med rådgivning.
– Som småföretagare är man ganska ensam, så målet har alltid varit att vara en stöttepelare för kunderna, berättar Daniel.

Digitaliseringens möjligheter
Digitaliseringen erbjuder många möjligheter. På Ristovski Lindberg försöker man alltid ligga i framkant när det kommer till digitaliseringen, vilket effektiviserar det dagliga arbetet. I och med att man har ett så pass starkt digitalt fokus, kan man anpassa sig efter kunderna.
– Vi har lätt för att jobba med olika program. Vi är lyhörda mot kunden; om en kund vill att vi ska jobba i ett särskilt program, så gör vi det, säger Daniel.

Det digitala arbetssättet gör att man kan hjälpa sina kunder vare sig de sitter i Kristianstad eller i Arvika. Digitaliseringen får dock aldrig stå i vägen för det personliga, där det egentligen inte finns något substitut för det fysiska mötet.
– Trots distansen till vissa kunder är vi alltid ute och besöker dem varje år. Det personliga mötet är otroligt viktigt för oss, säger Daniel.

Sätter ihop team
På Ristovski Lindberg är man för närvarande nio medarbetare uppdelade på två kontor, som ligger i Kristianstad och Bromölla. Man är alltid minst två medarbetare per uppdrag.
– Vi väljer teamet baserat på vad man är bäst på. Vi har många olika kompetenser i företaget. Någon kanske är duktig på exempelvis löner och restauranger. Då sätter vi dem med en kund som verkar inom den branschen, förklarar Anette.

En lösningsorienterad partner
Alla företag behöver hantera ekonomiska aspekter som fakturor, bokföring och redovisning. Det är en sån där ”tråkig” bit som alla behöver hitta en lösning för.
– Ekonomi är något som många tycker är lite tråkigt. Vi vill vara någon man tycker om att jobba med, så vi försöker ha en rätt avslappnad stil, vilket uppskattas av våra kunder, säger Daniel.

Hittar man en bra lösning kan det som är tråkigt plötsligt bli kul och hinder kan bli möjligheter.
– Vi är väldigt lösningsorienterade. Vi säger aldrig nej, vi bara kör, säger Anette med glimten i ögat.

Arbetssättet på Ristovski Lindberg har sannerligen burit frukt, då man har haft en stadig tillväxt ända sedan starten.
– Vi drivs av att ständigt förbättras, både internt och mot kunderna. Det blir lite som en jakt för att försöka hitta det perfekta systemet; det är nog inte möjligt, men man måste eftersträva det. Vi kommer driva hårt på utvecklingen internt för att kunna skapa ännu bättre kundnytta och bli ännu mer effektiva, avslutar Daniel.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler