juli 19, 2024

I AQ-Gruppen står människorna i fokus

I Västeråsföretagen AQ Components och AQ Elautomatik är det människan som står i centrum. De båda bolagen är specialister på plåtbearbetning och elmontage, men det är människorna bakom och företagets värderingar som i mångt och mycket präglar verksamheterna. Det menar Oskar Mellgren, tillförordnad VD, som tycker att välmående medarbetare och högkvalitativa produkter går hand i hand.

AQ Components och AQ Elautomatik ingår i AQ-Gruppen, vars initialer står för Aros Quality. De båda bolagen verkar via två närliggande fabriker i Västerås med sammanlagt 115 anställda. AQ Components är specialiserat på plåtbearbetning i form av stansning, laserskärning, kantpressning, svetsning, maskinbearbetning och produktion av kopparskenor. De producerar exempelvis plåtkapslingar inklusive montage till den pågående elektrifieringen i samhället.
AQ Elautomatik är specialiserat på elmontage kring olika produkter, inklusive elskåp, reläer och förarbord till tåg.
– Gemensamt för bolagen är att vi är involverade i hela processen, från design och konstruktion till testning och leverans. Vi finns i Västerås för att betjäna både svenska och globala kunder, och många av våra globala kunder har sina utvecklingsavdelningar nära oss, upplyser Oskar Mellgren, tillförordnad VD i AQ Components och AQ Elautomatik.

Höga krav
Oskar berättar att han började jobba på AQ M-Tech i Uppsala för tio år sedan och att han tidigare har haft positioner som produktionschef och vice VD.
– AQ M-Tech är inriktat mot medtechkunder, och hela AQ-gruppens affärsidé är att vara en kontraktstillverkare för globala och krävande industrikunder. Vår strategi är att arbeta just med kunder som ställer höga krav, vilket skapar långvariga relationer, säger Oskar.
Han betonar vikten av kundfokus.
– Många säger förstås samma sak, men vi existerar för att tillgodose våra kunders behov. Krävande kunder är svåra att tillfredsställa, det gör att vi hela tiden måste förbättra oss. Det här gör att vi ofta har långa relationer med våra kunder.
Oskar framhåller att enkelhet är en ledande princip inom hela AQ-Gruppen.
– Vår ambition är att inte krångla till saker i onödan. Vi strävar efter platta organisationer med korta beslutsvägar för att uppmuntra människor att ta ansvar och egna initiativ, oavsett om de arbetar som godsmottagare, kantpressare eller elskåpsmontörer. Vi tror på människor och att det är människorna som gör skillnad. Vi söker individer som delar vår vision och tycker att det är roligt att vara med på vår resa. Personligheten är alltid viktigast, säger Oskar.

Lyfter fram entreprenörskapet
Hälsa, kvalitet och leveranssäkerhet är begrepp som genomsyrar alla delar av verksamheten. Ett annat viktigt fokusområde är förstås hållbarhet. I AQ Group strävar de hela tiden efter att effektivisera produktion och transporter och motarbeta resursslöseri. Gruppen ligger även långt fram när det kommer till omställning från fossila drivmedel till elfordon.
Även om AQ Group sysselsätter 8 000 anställda globalt är verksamheterna i Västerås i sammanhanget relativt små. Här står det traditionella entreprenörskapet i fokus, vilket Oskar tycker genomsyrar verksamheten.
– Jag tycker vi har ett arbetssätt som uppmuntrar entreprenörskapet, vilket jag tror är en viktig del i våra framgångar och framtidsutsikter. Framtiden i branschen förutspås bli dynamisk och i ständig utveckling, och vi räknar med att kunna fortsätta växa och behålla vår engagerade personal, spår Oskar som trivs med sitt jobb.
– Det roligaste med jobbet är människorna och produktionen. Att se hur en produkt går från idé till produktion är otroligt roligt och givande. För att lyckas med det är det viktigt att ge medarbetare ansvar och möjlighet att påverka. Då får vi också nöjda kunder.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson