maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Kompetensutveckling och effektivisering med konsultbranschens entreprenörer

Kvadrat kallar sig ”konsultbranschens entreprenörer” och samlar med sin affärsmodell drivna och motiverade spetskonsulter inom systemutveckling, digitalisering, informationshantering, ledning, organisations- och verksamhetsutveckling. Företaget erbjuder sina kunder kompetens- och resursförstärkning och konsulter som på ett unikt sätt kombinerar sin konsultexpertis med egenföretagarens engagemang, attityd och motivation att alltid lyckas.

Kvadrat är landets största gemenskap för egenföretagande konsulter, alla anslutna konsulter har eget aktiebolag. Genom Kvadrats ekosystem får de tillgång till bland annat sälj, marknadsföring, ett brett socialt och professionellt nätverk och allt annat som behövs för ett lyckligt och hållbart konsultliv. Visionen är ”Världens lyckligaste yrkesmänniskor” och Kvadrat har sedan starten 1988 hjälpt duktiga konsulter ta steget att starta eget.

Lyckligt och hållbart arbetsliv
Kvadrat startades i Stockholm 1988 och har idag elva kontor och 560 anslutna konsulter runt om i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. I Göteborg etablerades Kvadrat av VD:n Anna Söderlund tillsammans med kollegan Anna Edshage 2014.
– Vi vill stimulera entreprenörskap och nytänkande och få människor att ta steget att starta eget och sätta sig själva i förarsätet, säger Anna Söderlund.
– Friheten som egenföretagare i kombination med gemenskapen i vårt nätverk skapar bra förutsättningar för ett lyckligt och hållbart arbetsliv. När människor mår bra presterar de också bra och vi får höra att skillnaden märks när vi är ute och arbetar hos våra kunder. Kvadrat har inga debiteringskrav och behöver inte sitta kvar hos kunden fredag eftermiddag bara för att vi ska tjäna pengar, vi är bara där när kunden behöver oss.
Kvadrat är byggt av konsulter, för konsulter och är 100 procent konsult- och medarbetarägt. Det har skapat stort engagemang för hur verksamheten utvecklas.
– Vi erbjuder våra konsulter en möjlighet att tänka annorlunda och bryta invanda mönster, fortsätter Anna.
– Vi hjälper dem att starta bolag och stöttar dem längs den resan genom att arbeta kring försäljning, gemenskap och utveckling. Kvadrat vill arbeta med kunder som konsulterna trivs hos och som erbjuder spännande uppdrag där vår spetkompetens kommer till nytta. Vår ambition är att kunna erbjuda ett rikt nätverk och en trygg partner jämfört med om man tar steget på egen hand. Vi täcker in det bästa med att vara anställd och det bästa med att vara egen.

Frihet, lycka och entreprenörskap
Anna nämner även Kvadrats inkubatorsverksamhet, Inkubik. Där får anslutna konsulter möjligheter att utveckla sitt entreprenörskap och sina idéer även om idéerna sträcker sig utanför konsultverksamheten. Genom ett skräddarsytt stödprogram med tjänster och resurser kan Inkubik stötta genom hela idéresan – från idé och validering till lansering och startup. I vårt entreprenörsnätverk sätter vi den kollektiva intelligensen hos våra konsulter i spel, plus att vi kan erbjuda stöd genom crowdsourcing och crowdfunding. Nätverket använder vi inte bara för våra egna startups utan även för att lösa problem som våra kunder har.

Ett rikare liv
Anna noterar att människor i allmänhet efter pandemin ställer högre krav på flexibilitet. De söker, menar hon, ett rikare liv i form av ett givande arbete, men också en stimulerande fritid. Det gäller att få livspusslet att gå ihop.
– Det är just frihet kopplat till att välja sitt arbete, vad man gör med sin tid och att skapa en god ekonomi som vi kan bistå med. Vill du jobba fyra månader och ta en paus under en månad, eller kanske bara jobba halvtid, är det helt upp till dig. Vill du ha tio veckors semester så kan du ta det. Vi hjälper människor att klättra i Maslows behovstrappa, säger Anna.
Hon berättar att de årligen ställer frågan till sina medarbetare huruvida de skulle rekommendera Kvadrat som arbetsplats – alltid med synnerligen goda resultat.

Det lyckliga arbetslivet
– Det märks att människor uppskattar vår affärsmodell, säger Anna. Vi satsar mycket på att skapa ett professionellt vardagsrum och bygga socialt kapital genom att arrangera intressestyrda och kompetensutvecklande event för våra konsulter. Dessutom undersöker vi och förbättrar hela tiden vår kunskap om dagens arbetsmarknad och hur synen på jobb och karriär utvecklas. Gott ledarskap, självledarskap och vad som krävs för att människor ska växa och utvecklas. Nyligen publicerade vi en SIFO-baserad undersökning, ”Det lyckliga arbetslivet” för att kunna dela med oss, med förhoppningen att fler ska få möjlighet att leva bättre arbetsliv.
– Vi har mycket hög närvaro på våra event för konsulterna. Att vara del av ett nätverk som bygger på ett äkta intresse att lära känna nya kollegor, ta del av varandras kompetens och uppleva mycket roligt tillsammans, det skapar en stark gemenskap. De är några av anledningarna till att människor söker sig till oss. Kvadrat består av sociala entreprenörer som vill arbeta med spännande uppdrag och bidra till mer lycka i samhället, säger Anna Söderlund.

Intervju: Wilhelm Walaker