maj 24, 2024
NYHETER

Boliden, Epiroc och ABB gör det första batteridrivna trolleysystemet för gruvdrift underjord till verklighet

Teknologisk milstolpe tar gruvindustrin ett steg närmare att förverkliga framtidens helt elektriska gruva. Elektrifieringssystemet för fordonsflottor under jord bygger på Epirocs batterielektriska Minetruck MT42 SG och ABB:s eMine™ Trolley-system. Elektrifiering av gruvtransporter är ett av de mest effektiva och realistiska sätt att minska koldioxidutsläppen inom gruvdrift för att hjälpa branschen.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Salt X och ABB fördjupar samarbetet kring elektrifiering inom utsläppsintensiva industrier

ABB och Salt X tecknar avtal inom teknikutveckling för att minska koldioxidutsläpp inom primärt kalk- och cementindustrin, såväl som andra utsläppsintensiva industrier. Salt X:s Electric Arc Calciner ger industrin helt nya förutsättningar för kalcineringsprocess med förnybar energi och isolering av koldioxid vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess. ABB blir minoritetsägare.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Nytt stöd skapar utsläppsminskning med sidonytta för VA-bolag

Den svenska VA-sektorn har ett stort investeringsbehov för att kunna säkra framtidens vattenförsörjning, uppskattningsvis 560 miljarder till år 2040 enligt Svenskt Vatten. Samtidigt pekar klimatforskningen på det stora behovet av utsläppsminskningar i närtid. Nu tar Norconsult Sverige tillsammans med ett antal andra aktörer därför fram ett processbaserat stöd för hur.

Read More
NYHETER

TCO Development presenterar de senaste trenderna inom mer hållbara IT-produkter

En ökande efterfrågan på mer hållbar IT har gjort att antalet IT-produkter som certifierats med TCO Certified har ökat med 26 procent under de första två åren av den nuvarande generationen av TCO Certified jämfört med den föregående. Headsets är den kategori som ökar mest.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Mockfjärds gör Svanenmärkta fönster till standard

Den 1 januari 2024 tog Mockfjärds Fönster nästa steg mot att erbjuda ett riktigt hållbart fönsterbyte genom att alla företagets storsäljare blir Svanenmärkta och är extra energieffektiva som standard, utan extra kostnad. – Vi vill göra det lätt för alla kunder att göra rätt och förflytta normen i byggbranschen för.

Read More
NYHETER

Hybrid bandschaktare minskar på klimatutsläppen och sparar bränsle

Sedan en tid tillbaka schaktar Swerock jord och sten med hjälp av en bandschaktare som drivs med elmotorer. Den tekniska lösningen leder till lägre utsläpp av koldioxid.

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Fördubbling av plaståtervinningen med Site Zero

Världens största anläggning för sortering av plastförpackningar invigdes den 15 november i Motala. Site Zero fördubblar plaståtervinningen jämfört med tidigare anläggning, som redan var en av de mest effektiva i Europa. Upp till 95 procent av alla förpackningar som tas emot kommer att kunna skickas för återvinning i närtid. –.

Read More
NYHETER

KraftPowercon i unikt projekt för fossilfri kraft på byggarbetsplatser

KraftPowercon Uninterruptible Power Systems blir del i ett unikt projekt för fossilfri kraft för byggarbetsplatser med vätgasdrivna bränsleceller. Bakom projektet står bränslecellstillverkaren Teco 2030, byggbolaget Implenia samt norska statens utvecklingsbolag Enova.

Read More
ÅTERPUBLICERAT NYHETER

Minskad klimatpåverkan med test av eldriven lastväxlare

Swerock och Kranpunkten har testat en av Volvos eldrivna lastväxlare på projekt i Malmö. Tack vare eldriften minskas användningen av fossila bränslen. – Testet uppfyllde våra förväntningar på de uppdrag som skulle genomföras. Samtidigt fick vi också en uppfattning om hur mycket el som går åt vid de olika momenten.

Read More
NYHETER

Bixia ingår hållbart samarbete med Svenska kyrkan

Elbolaget Bixia och Svenska kyrkan har tecknat ett ramavtal för att ge fler möjlighet att välja lokalproducerad och förnybar el. Samarbetet innebär att Svenska kyrkans drygt 600 församlingar, pastorat och stift därför erbjuds ett hållbart och förmånligt elavtal med Bixia, vilket i sin tur gynnar lokala sol-, vind- och vattenkraftsproducenter.

Read More