december 3, 2023
NYHETER

KraftPowercon i unikt projekt för fossilfri kraft på byggarbetsplatser

KraftPowercon Uninterruptible Power Systems blir del i ett unikt projekt för fossilfri kraft för byggarbetsplatser med vätgasdrivna bränsleceller. Bakom projektet står bränslecellstillverkaren Teco 2030, byggbolaget Implenia samt norska statens utvecklingsbolag Enova.

Read More
NYHETER

Minskad klimatpåverkan med test av eldriven lastväxlare

Swerock och Kranpunkten har testat en av Volvos eldrivna lastväxlare på projekt i Malmö. Tack vare eldriften minskas användningen av fossila bränslen. – Testet uppfyllde våra förväntningar på de uppdrag som skulle genomföras. Samtidigt fick vi också en uppfattning om hur mycket el som går åt vid de olika momenten.

Read More
NYHETER

Bixia ingår hållbart samarbete med Svenska kyrkan

Elbolaget Bixia och Svenska kyrkan har tecknat ett ramavtal för att ge fler möjlighet att välja lokalproducerad och förnybar el. Samarbetet innebär att Svenska kyrkans drygt 600 församlingar, pastorat och stift därför erbjuds ett hållbart och förmånligt elavtal med Bixia, vilket i sin tur gynnar lokala sol-, vind- och vattenkraftsproducenter.

Read More
NYHETER

Nytt rekord i solceller – ökning med 164 procent

Från januari till och med juli 2023 har 63 647 solcellsanläggningar installerats. Det är fler än under hela förra året och en ökning med 164 procent jämfört med samma period förra året. Det visar en ny sammanställning från Skatteverket genomförd av Vesivek, Nordens största takrenoveringsföretag som nu ger sig in.

Read More
ÅTERPUBLICERAT NYHETER PRESSRELEASER

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion från både kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Read More
NYHETER

Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas

Uddeholm väljer att utöka befintlig installation av FOCS, ett system för styrning och optimering av ugnar som utvecklats av Prevas, till ytterligare 20 ugnar. Utrullningen sker från och med första kvartal 2023 till och med första kvartal 2024. Sedan tidigare har man installerat lösningen på 10 ugnar. – Uddeholm har.

Read More
NYHETER

Däckens energieffektivitet har betydelse – Hur kan du påverka däckens koldioxidavtryck?

Däckens största miljöpåverkan under deras livstid är bilens bränsleförbrukning under körning. Genom att ha däck med lågt rullmotstånd och genom att regelbundet kontrollera lufttrycket kan du öka bilens energieffektivitet och hållbarhet. Även råvarorna som däcket innehåller och utsläppen från däckproduktionen påverkar koldioxidavtrycket.

Read More
INDUSTRI NYHETER PRESSRELEASER

SKF samarbetar med CAKE för att implementera lager med lägsta möjliga koldioxidutsläpp

SKF har tecknat en avsiktsförklaring med CAKE för att undersöka hur man kan implementera lager som produceras med lägsta möjliga koldioxidutsläpp.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Peab och SSAB i unikt forskningsprojekt om fossilfritt stål

Bygg- och ståljättarna Peab och SSAB inleder ett 18 månader långt forskningsprojekt för att ta reda på klimatnyttan som SSAB:s fossilfria stål tillverkat med HYBRIT-teknologin kan komma att bidra med för hela Sveriges bygg- och anläggningsbransch. Forskningsresultaten blir ett stöd i utvecklingen mot en klimatneutral byggbransch 2045, och projektet genomförs.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Boliden och Enfo i samarbete inför omfattande migreringsprojekt till hybridmiljö

Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. Nu tar Boliden steget mot en hybridbaserad integrationsmiljö och väljer it-tjänstebolaget Enfo i arbetet med att underhålla, utveckla och förbereda företagets befintliga integrationsplattform inför den kommande flytten till.

Read More