juli 19, 2024
BYGG & FASTIGHET

Nu lanseras Mur & Putsföretagens branschregler

Nyligen lanserade branschföreningen Mur & Putsföretagen egna branschregler, med syftet att skydda en fasadkonstruktion från utifrånkommande fukt. Mur & Putsföretagens branschregler trädde i kraft i juni 2024, i god tid innan Boverkets nya byggregler börjar gälla. De nya branschreglerna blir ett hjälpmedel för leverantörer och entreprenörer såväl som för beställare,.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Studie visar: Förutsättningar för elektrifierade byggarbetsplatser finns på plats

Förutsättningar att ta steget till elektrifierade byggarbetsplatser finns redan på plats. Det bekräftar forskningsprojektet Electric Worksite, vilket NCC varit en del av. Projektet har kartlagt behoven kring eldrivna anläggningsmaskiner vid ett flertal tester i Göteborg.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

Serneke och Plant i nytt samarbete för att driva på hållbarhet och digitalisering inom byggbranschen

I en tid där byggbranschen står inför stora miljöutmaningar och ökade hållbarhetskrav har Serneke valt att samarbeta med det svenska impact-bolaget Plant. – Detta är avgörande för att vi ska kunna nå våra uppsatta klimatmål och för att säkerställa att våra byggprocesser är så miljövänliga som möjligt, säger Rasmus Strinsjö,.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Swecem och Benders i samarbete för klimatförbättrad betong

Swecem har skrivit avtal med Benders Sverige AB om att öppna en ny terminal i Uddevalla för lagring av Merit – ett alternativt bindemedel som minskar koldioxidavtrycket i betong. Det blir möjligt genom att Swecem hyr en av Benders nya silos i Kärranäs Uddevalla.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Innovativ modell för byggande i trä tas fram i Borlänge

Ett nytt forskningsprojekt, "Levande skog, levande samhälle" har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald och resiliens. Målet är att integrera hållbart skogsbruk med innovativt byggande i trä genom en modell som omfattar hela processen från skog till färdig byggnad i en lokal systemkedja.

Read More
BYGG & FASTIGHET

NCC bygger väg och tunnel i Norge för 1,5 miljarder

På uppdrag av Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, ska NCC bygga en ny väg och en tunnel mellan Breivika och Lerstad i Ålesunds kommun i Norge. Kontraktet har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder SEK. – Detta är ett mycket viktigt projekt för både Statens vegvesen och Bypakke Ålesund. Den nya.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Fyrskeppet når nya höjder med klimatförbättrad betong

I Malmö reser sig Fyrskeppet, ett hållbart bostadsprojekt, byggt till stor del av ECO-Betong från Swerock som i det här projektet minskar klimatpåverkan med en tredjedel. Nyligen nåddes en milstolpe när den högsta gjutning på 40 meter ovan mark genomfördes.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

Plannja först i Skandinavien med takplåt av fossilfritt stål till bostäder

Plannja, tillverkare av byggplåtprodukter och en del av Ruukki Construction, blir först i Skandinavien med att leverera takplåt i fossilfritt stål till bostäder. Pilotleveransen går till ett bostadsområde i Björröd i Västra Götaland, vilket är under uppbyggnad av OBOS. Det fossilfria stålet tillverkas av moderbolaget SSAB och produkterna produceras vid.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Veidekke påbörjar flytten av Kiruna kyrka

Veidekke har tecknat avtal med LKAB för flytten av Kiruna kyrka som en del av stadens samhällsomvandling. Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.

Read More
BYGG & FASTIGHET

8 av 10 tror inte att det går att byta tak på vintern

Vintern närmar sig – en period som lämpar sig väl för takrenovering. Men trots fördelar som lägre luftfuktighet och lättupptäckta brister tror åtta av tio svenskar att det inte går att byta tak på vintern. Det visar en undersökning från takrenoveringsföretaget Vesivek.

Read More