december 9, 2023
BYGG & FASTIGHET

Veidekke påbörjar flytten av Kiruna kyrka

Veidekke har tecknat avtal med LKAB för flytten av Kiruna kyrka som en del av stadens samhällsomvandling. Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.

Read More
BYGG & FASTIGHET

8 av 10 tror inte att det går att byta tak på vintern

Vintern närmar sig – en period som lämpar sig väl för takrenovering. Men trots fördelar som lägre luftfuktighet och lättupptäckta brister tror åtta av tio svenskar att det inte går att byta tak på vintern. Det visar en undersökning från takrenoveringsföretaget Vesivek.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Projektens totala ordervärde beräknas till cirka 540 MSEK.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Serneke Sverige koncentrerar verksamheten

Serneke Sverige genomför förändringar i sin entreprenadverksamhet som får till följd att region Mitt och Norr upphör att vara en del av bolagets regionstruktur. – Nu tar vi nästa steg i vårt fokus att renodla och förstärka bolaget för att öka vår lönsamhet och stabilitet, säger Mikael Hultqvist, VD Serneke.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Bara tre av tio planerar takbyte i samband med solcellsinstallation

Enligt en undersökning kan nästan 8 av 10 tänka sig att installera solceller medan bara 3 av 10 skulle renovera taket i samband med installationen. Ett sådant förfarande kan leda till onödiga kostnader ifall taket behöver bytas under solcellernas livslängd.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

Ruukki levererar världens första byggprodukter tillverkade med fossilfritt stål

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, är först i världen med användning av fossilfritt stål i byggprodukter. Världens första tak- och väggprodukter med fossilfritt stål kommer att levereras till strategiska kunder i Sverige och Finland från och med tredje kvartalet 2023.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Peab och SSAB i unikt forskningsprojekt om fossilfritt stål

Bygg- och ståljättarna Peab och SSAB inleder ett 18 månader långt forskningsprojekt för att ta reda på klimatnyttan som SSAB:s fossilfria stål tillverkat med HYBRIT-teknologin kan komma att bidra med för hela Sveriges bygg- och anläggningsbransch. Forskningsresultaten blir ett stöd i utvecklingen mot en klimatneutral byggbransch 2045, och projektet genomförs.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium har invigts

För att komma närmre målet om halverad klimatpåverkan för betong öppnar nu ett av Sveriges mest moderna betonglaboratorium. Marknadens senaste utrustning för provtagning och analys i olika typer av miljöer präglar Swerocks satsning. I april invigdes de nya lokalerna i Danderyd utanför Stockholm.

Read More
ÅTERPUBLICERAT BYGG & FASTIGHET NYHETER

Stöd i projektering effektiviserar offentliga byggprojekt

Kravet på säkerhet, tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet väger tungt i offentliga sektorn. Det gäller både vid nybyggnation och ombyggnad där små missar i projektet kan få kostsamma konsekvenser. – Att samarbeta med säkerhetsexperter tidigt i projekteringsfasen är en viktig nyckel till framgång, menar Anders Sandgren, Business Developer Specifications på dormakaba.

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Byggbranschen måste delta i skapandet av en mer hållbar framtid

Byggbranschen förbrukar globalt sett ungefär hälften av alla naturresurser och byggnader står för nästan 40 % av alla utsläpp av växthusgaser. En ökad användning av träprodukter kan hjälpa byggbranschen att minska sitt koldioxidavtryck.

Read More