april 19, 2024
BYGG & FASTIGHET

Innovativ modell för byggande i trä tas fram i Borlänge

Ett nytt forskningsprojekt, "Levande skog, levande samhälle" har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald och resiliens. Målet är att integrera hållbart skogsbruk med innovativt byggande i trä genom en modell som omfattar hela processen från skog till färdig byggnad i en lokal systemkedja.

Read More
BYGG & FASTIGHET

NCC bygger väg och tunnel i Norge för 1,5 miljarder

På uppdrag av Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, ska NCC bygga en ny väg och en tunnel mellan Breivika och Lerstad i Ålesunds kommun i Norge. Kontraktet har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder SEK. – Detta är ett mycket viktigt projekt för både Statens vegvesen och Bypakke Ålesund. Den nya.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Fyrskeppet når nya höjder med klimatförbättrad betong

I Malmö reser sig Fyrskeppet, ett hållbart bostadsprojekt, byggt till stor del av ECO-Betong från Swerock som i det här projektet minskar klimatpåverkan med en tredjedel. Nyligen nåddes en milstolpe när den högsta gjutning på 40 meter ovan mark genomfördes.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

Plannja först i Skandinavien med takplåt av fossilfritt stål till bostäder

Plannja, tillverkare av byggplåtprodukter och en del av Ruukki Construction, blir först i Skandinavien med att leverera takplåt i fossilfritt stål till bostäder. Pilotleveransen går till ett bostadsområde i Björröd i Västra Götaland, vilket är under uppbyggnad av OBOS. Det fossilfria stålet tillverkas av moderbolaget SSAB och produkterna produceras vid.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Veidekke påbörjar flytten av Kiruna kyrka

Veidekke har tecknat avtal med LKAB för flytten av Kiruna kyrka som en del av stadens samhällsomvandling. Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.

Read More
BYGG & FASTIGHET

8 av 10 tror inte att det går att byta tak på vintern

Vintern närmar sig – en period som lämpar sig väl för takrenovering. Men trots fördelar som lägre luftfuktighet och lättupptäckta brister tror åtta av tio svenskar att det inte går att byta tak på vintern. Det visar en undersökning från takrenoveringsföretaget Vesivek.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

NCC lägger 360 000 ton asfalt i norra Sverige

NCC har tecknat 22 avtal med Trafikverket för beläggningsarbeten i stora delar av norra Sverige. Projektens totala ordervärde beräknas till cirka 540 MSEK.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Serneke Sverige koncentrerar verksamheten

Serneke Sverige genomför förändringar i sin entreprenadverksamhet som får till följd att region Mitt och Norr upphör att vara en del av bolagets regionstruktur. – Nu tar vi nästa steg i vårt fokus att renodla och förstärka bolaget för att öka vår lönsamhet och stabilitet, säger Mikael Hultqvist, VD Serneke.

Read More
BYGG & FASTIGHET

Bara tre av tio planerar takbyte i samband med solcellsinstallation

Enligt en undersökning kan nästan 8 av 10 tänka sig att installera solceller medan bara 3 av 10 skulle renovera taket i samband med installationen. Ett sådant förfarande kan leda till onödiga kostnader ifall taket behöver bytas under solcellernas livslängd.

Read More
BYGG & FASTIGHET PRESSRELEASER

Ruukki levererar världens första byggprodukter tillverkade med fossilfritt stål

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, är först i världen med användning av fossilfritt stål i byggprodukter. Världens första tak- och väggprodukter med fossilfritt stål kommer att levereras till strategiska kunder i Sverige och Finland från och med tredje kvartalet 2023.

Read More