juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Här utbildas framtidens skogstekniker

På Sveriges minsta högskola utbildas framtidens skogstekniker. På Gammelkroppa Skogsskola, strax utanför värmländska Filipstad, förenas teori och praktik i ett gediget program på 120 högskolepoäng. I ett nära samarbete med näringslivet anpassas utbildningen efter arbetsmarknadens behov.

På anrika Gammelkroppa Skogsskola utbildas dagens och framtidens skogstekniker. På den vackert belägna skolan, strax utanför Filipstad, träffar vi skolans rektor, Lena Karlsson, som berättar att Gammelkroppa, med anor från 1860, är Sveriges minsta högskola. Skolan har riksintag och vartannat år välkomnas 25 elever från olika platser i landet. Många av dem nyttjar skolans internat.
– Här blandas teori med arbetsmoment i naturlig miljö, och tanken är att eleverna inte enbart ska få teoretisk och praktisk kunskap om hur man kan nyttja skogen, utan även få en ökad förståelse för skogen som naturresurs. Det är viktigt, i synnerhet idag då vårt samhälle alltmer övergår till en bioekonomi där skogen har en ytterst central roll, säger Lena.

Stora möjligheter till jobb
Utbildningen till skogstekniker är ett program på 120 högskolepoäng som ger eleverna en mycket bra grund att stå på. Det blir ett avstamp inför klivet ut på en marknad med höga ingångslöner och där arbetskraftsbehovet är mycket stort.
– Tanken är att eleverna även ska kunna arbeta rådgivande, oavsett skogsägarens storlek. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik och nästan alla som gått klart utbildningen har heltidsarbete inom ett halvår efter examen, upplyser Lena Karlsson.

Kurser och konferenser
Lena berättar att den anrika skolan drivs som en privat stiftelse och att ägarna består av Region Värmland, Region Örebro län, samt en stödförening som består av ett 25-tal skogsföretag. Ofta bistår dessa företag skolan med gästföreläsare och bidrar härigenom till att forma eleverna så att de blir så förberedda som möjligt och matchar skogsindustrins behov.
Ett annat fokusområde för Gammelkroppa Skogsskola kretsar kring fortbildning av skoglig yrkesverksam personal.
– Här kan vi erbjuda allt från endagarskurser till en populär sex veckor lång utbildning kallad Planeraren, informerar Lena Karlsson.
Härutöver arrangerar Gammelkroppa Skogsskola också konferenser och andra evenemang för företag, inte bara inom den gröna näringen. Besökarna uppskattar den rofyllda omgivningen och man har genom åren arrangerat bland annat hundläger, bröllop, kickoffer och julbord.

Intervju: Axel Eriksson