juli 19, 2024

Konsultbolag som värdesätter gemenskap

Qualipro är ett konsultbolag grundat av den erfarna och välrenommerade konsulten Rehab El Dakkak, som har över 20 års erfarenhet inom branschen. Hennes vision var att skapa ett konsultbolag som inte bara levererar expertis, utan också värdesätter gemenskap och trivsel bland sina konsulter, som ofta arbetar hos kunder men även kan ha en global geografisk placering. Detta fokus, i kombination med ett starkt nätverk och djup marknadskunskap, har lett till betydande tillväxt och framgång.

Rehab El Dakkak har en mångfacetterad bakgrund och har innehaft olika positioner, från operativa roller till chefspositioner med inköpsansvar samt inom affärsutveckling. Hon inledde sin resa inom kvalitetssäkring och test redan 2004. År 2013 valde hon att arbeta som frilanskonsult och beslutade sig senare för att strukturera om sitt bolag och påbörja resan med Qualipro i september 2020, med fokus på att leverera högkvalitativa konsulter till en värdesättande kundbas.
– Att vara egenföretagare passar mig bättre än att vara anställd. Det ger mig frihet och flexibilitet att forma min egen väg, berättar Rehab.

En annan typ av arbetsgivare
Rehabs beslut att starta eget företag baserades inte bara på en strävan efter frihet, utan också på en önskan att bli den arbetsgivare hon själv saknade i branschen.
– Jag ville skapa en arbetsplats där medarbetarna är i fokus och där kollektivavtal är en självklarhet, säger Rehab.

Det var ingen lätt uppgift att bygga upp företaget, men med hårt arbete och beslutsamhet lyckades Rehab driva Qualipro till framgång.
– Jag började med en idé om att matcha arbetsgivare med de bästa konsulterna inom IT. Vi jobbar med egna anställda konsulter, konsulter anställda på andra bolag men har även mycket fokus på frilanskonsulter. Jag ville erbjuda en arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade, förklarar Rehab.

Starka nätverk och snabb leverans
I konsultbranschen är ett företags styrka beroende av dess nätverk. På Qualipro har man därför investerat mycket tid och energi i att bygga ett gediget nätverk både med kunder samt potentiella kandidater.
– Det gör att vi kan leverera snabbt och effektivt, oavsett om det gäller mindre aktörer eller de största företagen i Sverige, säger Rehab.

Gemenskap i fokus
Traditionellt sett har konsulter ofta begränsad kontakt med kontrakterande konsultförmedlande bolag efter att kontraktet är skrivet. Qualipro strävar efter att förändra detta genom att upprätthålla en personlig relation och regelbundet följa upp med sina konsulter.
– Vi anordnar aktiviteter som luncher, kontinuerliga träffar, återkommande högtidsaktiviteter och delar bland annat ut julklappar för att visa vår uppskattning. Våra frilanskonsulter är inte bara frilansare för oss, utan vi behandlar dem som våra anställda; de är en del av vårt team. Det handlar om att säkerställa att de har alla rättigheter och att vi fullgör våra skyldigheter, säger Rehab.

Rehab finner arbetet med Qualipro både stimulerande och givande, på både en professionell och en personlig nivå.
– Det bästa med mitt jobb är att få träffa så många olika människor och att bidra till deras utveckling. Att se dem växa ger mig enorm tillfredsställelse, avslutar Rehab.

Intervju: Wilhelm Walaker