maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Kompetens skapar bredd i Buteo Verkstads AB

Fabrik i solnedgången. Bild av Buteo Verkstads AB.

Bredden i Buteo Verkstads AB tilltalar aktörer i ett flertal olika branscher. Det gäller inte minst sjöfartsindustrin som Buteo förser med högkvalitativa transportörer för lastning och lossning av cement. Buteo Verkstads AB producerar också omfattande rörsystem och rostfria tankar för olika ändamål.

Buteo Verkstads AB firar snart 20 år och har sedan starten vuxit och utvecklats till ett välanlitat bolag med gott anseende och en synnerligen stark bredd. Verksamheten kretsar till stor del kring tillverkning av skruvtransportörer för lastning och lossning av cement för sjöfartsindustrin via sin kund Lars Lovik AB. Johan Karström, ägare och VD av Buteo Verkstads AB utvecklar:
– Vertikalskruvar transporterar upp från lastrummen till horisontalskruven som ligger längs däck. Horisontalskruvarna i Lars Loviks lösningar är upp till en meter i diameter och i längder från cirka 60 meter till mer än 100 meter. Beroende på fartygets storlek rör det sig om mycket stora maskiner, upplyser Johan Karström och tillägger att företaget levererat maskiner till stora delar av världen via en av sina främsta kunder och samarbetspartner, Lars Lovik AB.

Stora rörsystem
Buteo Verkstads AB jobbar också med tillverkning av utrustning för processindustri, närmare bestämt omfattande rörsystem, kringutrustning och olika typer av kärl i rostfria material för olika uppdragsgivare, varav välkända Purac AB är en av de främsta. Ofta samarbetar man med en kompetent partner avseende processteknik och konstruktion.
– Vi besitter mycket stark kompetens, inte minst beträffande svetsning, inom våra väggar. Samtidigt jobbar vi med mycket höga krav på oss själva avseende kvalitet. Vi strävar alltid efter att leverera absolut felfritt, understryker Johan Karström.
Han berättar vidare att Buteo Verkstads AB även arbetar med stadsmiljöer i samarbete med Byggros AS. Fontäner har blivit en liten nish. Man ligger bland annat bakom en stor fontän på Drottningtorget i Trollhättan, där rostfria kanaler med en mängd munstycken skapar en maffig effekt. Buteo Verkstads AB har också levererat en fontän till SeaU i Helsingborg, och har ett pågående projekt till Slottskogsvallens Entré i Göteborg.
– Ett fjärde ben för oss har blivit aluminiumsvetsning med tillverkning av exempelvis arbetskorgar i liftar. Vi ser en markant ökning inom just aluminiumsvetsning med flera förfrågningar från olika aktörer, säger Johan.

Växer och utvecklas
Buteo Verkstads AB sysselsätter i dagsläget fem anställda. Genom att samarbeta med flera lokala företag i ett nätverk, där varje företag har sin specialkompetens, kan man erbjuda större och mer komplexa projekt. Bolaget arbetar rikstäckande, även om man, enligt Johan, har en stark lokal förankring.
Personalen utgör grundbulten i verksamheten där man har ambitionen att hela tiden växa och utvecklas.
– Vi försöker till exempel hålla oss uppdaterade kring ny svetsteknik och utrustning, men strävar också efter att utveckla samarbeten med olika företag i syfte att kunna möta framtida utmaningar på marknaden, säger Johan Karström.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson