juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Underhåll av VA-system blir enkelt om det görs av proffs

Återkommande rapporter vittnar om att årliga investeringar i VA-näten ligger väsentligt under vad som krävs för att upprätthålla teknisk standard. Ett kontinuerligt och återkommande underhåll förlänger livslängden. Problem som uppstår vid uteblivet underhåll kan bli både kostsamma och besvärliga. Det är här Norva24 Miljöhantering, som tidigare hette Malmberg miljöhantering, kommer in i bilden. Man har en stor fordonsflotta och utrustning för underhåll, erfaren personal och stenkoll på procedurer och regler inklusive ackrediteringar för kontroller.

Malmberg Entreprenad grundades på 80-talet och sysslade inledningsvis med både entreprenadarbeten och slamsugning och spoltjänster. För ungefär 20 år sedan släppte man entreprenadsidan och fokuserar sedan dess helhjärtat på slam- och spol-tjänster och torrsugning. Man bytte då namn till Malmberg Miljöhantering. Sedan 2021 tillhör man Norva24 gruppen och numera heter företaget Norva24 Miljöhantering.
– Norva24 är marknadsledande inom vår bransch i norra Europa och består av ett flertal bolag med samma inriktning. Det känns bra att vara en del av en koncern som kan hjälpas åt över gränserna och brinner för det vi gör, säger Mikael Persson, som började jobba för Malmberg Miljöhantering för 26 år sedan och idag är Norva24 Miljöhanterings VD.
Mikael berättar att det största problemet med underhåll av VA-system är att det är något som många privatpersoner och verksamheter, men även politiker, inte tänker så mycket på. Detta tycker Mikael är beklagligt, då det kan bli både kostsamt och besvärligt att åtgärda problem på grund av uteblivet underhåll. VA-nätet i Sverige har en rörlängd som skulle räcka drygt 5 varv runt jorden och återanskaffningsvärdet uppskattas till närmare 1000 miljarder kronor.

Slamsugning
Norva24 Miljöhantering levererar tjänster till kommuner omfattande slamtömning, spolning och närliggande tjänster. Man erbjuder våt- och torr-sugning till industrier och verksamheter och här hanterar man en mängd olika material inklusive farligt avfall. Det är oerhört viktigt att materialen hanteras på rätt sätt och bland annat krävs rätt dokumentation som skall rapporteras till Naturvårdsverket, vilket Norva24 Miljöhantering gärna hjälper sina kunder med. Besiktning av oljeavskiljare kräver speciell ackreditering av Swedac och måste göras enligt vissa intervall.
– Det är cirka 20 företag i Sverige som är ackrediterade av Swedac. Det är viktigt att man använder ett ackrediterat företag för att kontrollera sina oljeavskiljare. Det är oerhört viktigt att de fungerar som det är tänkt, annars finns så klart risk för miljöutsläpp med påföljande förlägganden säger Mikael.

Spolning
Norva24 Miljöhantering spolar alla slags rörledningar med högtryck i kombination med högre temperatur. Det är ett miljövänligt sätt att underhålla ledningarna utan kemikalier och omfattar allt från mindre köksavlopp till större stammar och ledningar.
– Sköts inte det återkommande underhållet kan det bli översvämningar, följdskador samt kortare livslängd på rören, säger Mikael.

Torrsugning
Norva24 Miljöhantering har bilar och utrustning för att både suga upp blött och torrt material. Vid en torrsugning funkar bilen som en stor dammsugare. Man får många uppdrag på byggarbetsplatser, där man kan suga upp exempelvis isolering.
– Just nu håller vi på med en badrumsrenovering. Istället för att transportera ut materialet för hand, suger vi enkelt upp det och transporterar det till godkänd anläggning, berättar Mikael när vi träffar honom i slutet av maj.

En snöbollseffekt
På Norva24 Miljöhantering är man 35 medarbetare som jobbar med 23 bilar. Många av medarbetarna har varit med företaget länge och har därför kunskapen och erfarenheten som krävs för att ta itu med det mesta. Mikael belyser det faktum att man även är måna om att fortsätta utvecklas.
– En vinter när det snöade mycket fick vi ett samtal från badhuset i Kristianstad. De undrade om vi kunde suga bort snön som låg tung på taket. Det är så vi utvecklas, genom nya idéer, säger Mikael.
Norva24 Miljöhantering underhåller VA-system och gör det snabbt och effektivt. Detta gör att företagets goda rykte fortsätter sprida sig även efter 30 år i branschen. Innovation och nytänkande driver utvecklingen i branschen och i fallet med badhuset i Kristianstad kan man nästan prata om en bokstavlig snöbollseffekt.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler