juli 19, 2024
INDUSTRI NYHETER

SKF:s magnetlager möjliggör mer hållbar produktion av tryckluft

SKF:s magnetlager, som kan rotera upp till 50 000 rpm, spelar nu en nyckelroll i att minska koldioxidutsläppen i en rad olika industriapplikationer, inklusive kompressorer.

SKF:s teknologi för magnetlager har valts av det finska cleantech-bolaget Tamturbo i deras höghastighetsturbomotorer som används för att framställa industriell tryckluft.
Tryckluft används i många industriella processer för att driva maskiner, verktyg och för automation, likväl för att förflytta material genom ett produktionsflöde.
För att leverera tryckluft har det historiskt använts oljebaserade skruvkompressorer. Dessa har höga underhållskostnader och tillhörande koldioxidutsläpp till följd av oljan som de konsumerar samt svinn i form av ytterligare värmeläckage.
Genom att använda höghastighetscentrifugalkompressorer med direktdrift, med permanenta magnetmotorer och aktiva magnetlager som huvudteknologi, kan industriella kunder generera tryckluft med lägre utsläpp. Dessutom med längre underhållsintervall och till en lägre kostnad jämfört med oljebaserade skruvkompressorer.

Snabbar på utvecklingen
Thomas Fröst, President, Independent & Emerging Business på SKF, säger:
– SKF hjälper industrier att ställa om till en mer hållbar tillverkning. Vad som gör vår magnetlagerteknologi så spännande är att en lösning som från början utvecklades för olje- och gasindustrier nu kan snabba på utvecklingen av renare teknologier.
Igor Nagaev, VD och koncernchef för Tamturbo, säger:
– SKF:s magnetlager bidrar till att lösa ett antal kritiska problem i våra applikationer genom att möjliggöra hög rotationshastighet, med enastående tillförlitlighet och förbättrad effektivitet. Detta bidrar till att hjälpa Tamturbo att erbjuda kunder kompressorer med en lägre total ägandekostnad och minskade koldioxidutsläpp.

Källa: SKF