juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbar etikettproduktion på anrikt tryckeri

Nordvalls Etikett har tryckt etiketter i över hundra år och fortsätter växa stadigt. De senaste åren harhållbarhet varit ett stort fokus, inte bara internt på Nordvalls enheter i produktionsprocessen, utan också i etikettmaterial som är snällare mot miljön.

Nordvalls Etikett grundades år 1907 i Sjöbo av Victor Hugo Olsson. Idag har företaget cirka 160 anställda fördelat på anläggningar i Bjuv, Nässjö och huvudkontoret i Sjöbo, som fortfarande är den största anläggningen. Här producerar Nordvalls etiketter med hjälp av olika tryckmetoder, där digitalt och flexografiskt tryck är dominerande. Nordvalls Etikett tillverkar etiketter åt de flesta branscher, från läkemedelsbranschen till skönhets- och kosmetikabranschen, tillverkningsindustrin och livsmedelsmedelsindustrin.
– Våra kunder ser väldigt olika ut sett till bransch, storlek och säte. Det är allt från lokala mikrobryggerier till stora internationella aktörer inom industrin, säger Bini Sjöwall, som är Marknads- och kommunikationsansvarig på Nordvalls Etikett sedan ett år tillbaka.

Nordvalls Etikett arbetar utifrån traditionella värderingar, där kunskap, kvalitet och service är centrala i det dagliga arbetet. Man kan förlita sig på sin hundraåriga erfarenhet samtidigt som man ständigt arbetar för att vara en nutida etikettleverantör genom en modern maskinpark och brett utbud i form av etikettmaterial och lösningar. Sedan år 2017 ingår Nordvalls Etikett i Possehl Identification Solutions, PID förkortat. PID är ett affärsområde inom företagskoncernen Possehl Group med säte i tyska Lübeck.

Hållbarhet
Nordvalls Etikett satsar på hållbarhet på flera sätt. Inte minst genom flera certifieringar. Med en FSC®-certifiering (FSC®-C155319) och en ISCC Plus-certifiering kan Nordvalls erbjuda både etiketter i pappersmaterial från ansvarsfullt skogsbruk och etiketter av plast som är hållbara, förnyelsebara och går att spåra tillbaka till ursprunget. Man gör stora satsningar för att göra etikettportföljen så miljövänlig som möjligt. Enheterna i Sjöbo och Bjuv drivs delvis av solcellsparker som är installerade på taken. I Sjöbo återanvänds värme från tryckpressarna till att värma upp lokalen i produktionen. Till kylning av vatten i processer används frikyla, det vill säga utetemperatur, under vinterhalvåret. Man har även installerat laddstolpar på anläggningarna och planen är att ha så många elbilar som möjligt. Hållbarhet handlar ju dock inte bara om vad man gör inom den egna organisationen, utan även om hur man påverkar branschen man verkar i.
– Vi skapar ett mervärde till våra kunder genom att hålla utbildningsdagar, som vi kallar Etikettskolan! På så sätt skapar vi en större förståelse hos våra kunder om etikettens värld, nya material på marknaden, hur produktionen fungerar och inte minst hållbarhetsfrågan i val av leverantör och material, säger Bini.

En annan viktig del av ett företags hållbarhetsarbete är att jobba lokalt; ju kortare sträcka det är mellan olika samarbetspartners, desto mindre blir klimatavtrycket. Detta gynnar dessutom det lokala näringslivet.
– Vi försöker alltid i första hand gynna kommunen genom att hitta leverantörer och samarbetspartners lokalt. Det gäller på alla tre orter där vi är verksamma, säger Bini.

God sammanhållning
På Nordvalls finner man både killar och tjejer i olika åldrar bland personalen.
– Vi är i en traditionell bransch, men strävar efter att vara en modern arbetsgivare. Det roligaste med jobbet är den goda sammanhållningen som finns i hela företaget. Eftersom vi befinner oss i stark tillväxt kommer vi behöva mer folk inom en snar framtid, främst på produktionssidan, säger Bini.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler