juli 19, 2024
ENERGI NYHETER

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet väntas varje år producera fossilfri el som täcker förbrukningen hos över en miljon tyska hushåll.

Som en del av anbudsprocessen för byggandet av en stor vindkraftspark utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten, har Vattenfall informerat tyska myndigheter att man utnyttjar sin företrädesrätt till projektet och därmed erhåller rätten att utveckla och uppföra vindkraftsparken.
En anslutning av vindkraftsparken till det tyska elnätet skulle, efter ett slutgiltigt investeringsbeslut från Vattenfall, kunna ske någon gång under 2027. Fullt utvecklad skulle parken ha en effekt om 980 MW med årlig produktion motsvarande konsumtionen hos över en miljon tyska hushåll.
– Vi är mycket glada över att ha fått kontraktet för detta projekt. Detta är en viktig milstolpe för oss eftersom den tyska regeringen har som mål att till 2030 utöka produktionen el från havsbaserad vindkraft till 30 gigawatt och Vattenfall vill bidra med detta och eventuella andra projekt. Den snabba utbyggnaden av förnybar energi är nyckeln till att permanent minska Tysklands beroende av fossila bränslen, säger Catrin Jung, chef för havsbaserad vindkraft på Vattenfall.

Fakta om vindkraftsprojektet N-7.2:

  • Projektet utvecklades ursprungligen under namnet ”Global Tech II” av ett konsortium ledd av Strabag SE. Vattenfall förvärvade projektet 2016, men i samband med omvandlingen till ett nytt upphandlingssystem för vindkraft till havs har detta område nu auktionerats ut igen. Vattenfall innehar den så kallade inträdes/företrädesrätten för utveckling av detta projekt.
  • Projektet är beläget 85 kilometer utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten.
  • Vattenfall driver vindkraftsparker på land och till havs på sina marknader med en sammanlagd installerad effekt på cirka 4,2 GW och en årlig elproduktion om 11,2 TWh. I Tyskland driver Vattenfall vindkraftsparkerna ”DanTysk” och ”Sandbank”.

Källa: Vattenfall