maj 19, 2024

Redan en veteran inom återbruk

Idag är hållbarhet, miljömedvetenhet och återbruk något som är viktigt för både individer och företag. Brattöns Återbruk är redan lite av en veteran inom återbruk, med över tio års erfarenhet i branschen. Företaget demonterar byggmaterial som sedan säljs för att användas igen. Förra året sålde företaget varor som motsvarade en klimatbesparing på 195 ton koldioxid.

Idag är det vanligt med verksamheter som fokuserar på återvinning av många olika typer av avfall; hållbarhet, miljömedvetenhet och återbruk är något som är viktigt för både individer och företag. Numera är det inte bara fördelaktigt att jobba med hållbarhet som företag, det är nästan en självklarhet. Brattöns Återbruk var tidiga med att driva en verksamhet som fokuserar på återbruk. Företaget grundades 2012 och har alltså över tio års erfarenhet av branschen.
– 2020 sålde vi varor som motsvarar en klimatbesparing på cirka 80 ton koldioxid. Förra året låg den siffran på 195 ton. Vårt mål är självklart att siffrorna ska vara ännu högre i framtiden, säger Andreas Landqvist som driver Brattöns Återbruk.
Andreas fortsätter med att förklara att man har räknat fram klimatbesparingen genom att jämföra med nytillverkning, det vill säga tillverkning med så kallad jungfruliga råvaror.

Återbruk
Brattöns Återbruk samarbetar med många olika byggbolag, fastighetsägare och rivningsbolag. Man har samarbetet med CS Riv & Håltagning från början och det är fortfarande en väldigt viktig samarbetspartner för Brattöns Återbruk.
– Att få nya samarbetspartners var en stor utmaning i början. Ryktet om oss spred sig fort, så vi har även haft långa samarbeten med bland annat Vasakronan och JM Entreprenad. Vi letar kontinuerligt efter nya kunder och samarbetspartners, berättar Andreas.
Brattöns Återbruks verksamhet är uppdelad i två delar. Den första delen består av demontering, där man åker ut och demonterar produkter som är lämpliga för återbruk. Efter över tio år i branschen kan man ta vara på mycket.
– Vi har bland annat jobbat på kvarteret Johanna. Där återbrukade vi runt 7 200 produkter, berättar Andreas.
Den andra delen består av försäljning.
– De som köper produkterna är främst byggfirmor och fastighetsägare, men vi har även en del kunder som är privatpersoner, säger Andreas.

Demontering i väst
Brattöns Återbruk må ha ett starkt fokus på hållbarhet, men är ju även en vinstdrivande verksamhet som vilket annat företag som helst. Därför är service en viktig aspekt av arbetet man utför.
– Mina anställda är väldigt duktiga på det de gör. En av våra största styrkor är servicen. Vi kommunicerar med kunderna och gör det lilla extra, säger Andreas.
Det senaste steget i verksamhetens utveckling var att dela upp demonteringen och försäljningen i två delar. Brattöns Återbruk kommer satsa mer på försäljning medan dotterbolaget, Demontering i väst, som grundades förra året, fokuserar på demonteringsarbetet, dels för Brattöns Återbruk men även för exempelvis fastighetsägare som vill återbruka inom eller mellan sina olika projekt.

Intervju: Caron Pap
Text: Andreas Ziegler