maj 24, 2024
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Robotteknik och mänsklig förstärkning – bärkraften för framtidens byggbransch?

Varsel-klädd installatör från Hilti.

Med ökat fokus på utveckling och tekniska framsteg inom robotteknik och mänskliga förstärkningssystem, kvarstår den växande frågan om hur det konkret kommer att påverka byggbranschen.

Även om dessa innovationer inte ersätter högkvalificerade byggnadsarbetare, börjar man se spännande möjligheter för både mekaniskt och tekniskt stöd – vilket kan göra arbetsplatserna säkrare, hantera arbetskraftsbrist och höja produktiviteten.

Hur kan robotar och mänskliga förstärkningssystem göra en arbetsplats säkrare?
Den anställdes hälsa och säkerhet är i främsta fokus för de arbetsgivare som vet att långsiktig lönsamhet och produktivitet uppnås genom att minimera arbetsrelaterade förslitningsskador. Dessa typer av skador, som kan uppstå till följd av enformigt arbete över huvudet, är vanliga och orsakar slitage på nacke och axlar. Automatisering genom robotteknik kan komma att spela en viktig roll i framtiden, där man underlättar för arbetare från repetitivt och onödigt ansträngande uppgifter, såsom borrning över huvudet. Mänsklig förstärkning – human augmentation, såsom Hilti EXO-01 exoskelett, kan också användas för att stötta upp arbetarnas axelparti. Det bärbara systemet har visat sig minska belastningen på muskler och leder när man utgör arbete ovan huvudhöjd, med tester som visar en minskad belastning på 40-48% för deltoid- och biceps brachii-musklerna. Även aktiviteten i den övre trapeziusmuskeln minskade med 20 %, medan reaktionskrafterna på axelleden minskade med 30 %. Genom att sänka risken för skador på arbetsplatsen kommer inte bara arbetsgivarna att prioritera sina anställdas hälsa, utan industrin som helhet kan spara stora summor på minskad sjukfrånvaro. (Källa: Principle study about the effect of an industrial exoskeleton on overhead work).

Dammfritt som framtida standard?
Arbetsgivare blir alltmer medvetna om farorna med damm där kvartsdamm utgör den största risken för arbetstagarnas hälsa. Robotar, såsom Hilti Jaibot, kan utrustas med en inbyggd dammutsugningsenhet. Att se framtida robotar med dammutsugningsenhet som standard kan innebära att denna typ av teknik innebär ett ännu större värde till branschen än ursprungligen förväntat.

Kompetent arbetskraftsbrist inom byggbranschen – är robotar verkligen svaret?
Byggbranschen står med en alltmer åldrande arbetskraft, med antalet arbetstagare i åldern 60+ ökande mer än övriga åldersgrupper. Detta, i kombination med en avtagande kurva i antalet yngre som kommer in i branschen, kan leda till ett framtida arbetskraftsunderskott. Arbetsgivare kan snart möta en brist på kvalificerad arbetskraft, vilket gör ett steg mot robotteknik ett förnuftigt val. Inte bara kommer detta att hjälpa till att överbrygga den växande åldersklyftan, men kommer också att innebära lägre skaderisk för äldre arbetstagare – som naturligt är mer mottagliga för muskelbelastning. Robotar kan till och med locka kvinnor och yngre rekryter till branschen om de ser arbetsgivare med mål att stödja deras anställdas välbefinnande.

Hur kan BIM göra arbetsplatser mer produktiva?
Borroboten Jaibot använder BIM-data (Building Information modellering) för att markera och borra tusentals hål för takinstallationer, vilket frigör arbetskraft så att tidsåtgången för andra uppgifter kortas. Hastigheten på utförandet är ojämförlig, där repetitiva rörelser utförs med lätthet och exakthet – vilket tar bort behovet av stillestånd eller pauser. Detta innebär att ur produktivitetssynpunkt kommer arbetstagaren spendera mindre tid på att utföra ansträngande uppgifter och kan fokusera på andra jobb som är mindre krävande för kroppen.
Laserteknik kan också användas för att omvandla traditionella layoutmetoder genom att avsevärt öka antalet layoutpunkter som utförs varje dag. Denna fjärrlösning kräver inte bara färre människor, men det ger mindre utrymme för mänskliga fel – vilket potentiellt sparar företag arbetstimmar som således kan äventyra tidsfrister. Genom att införa robotar och automatiseringssystem för att komplettera och stödja arbetskraften kan byggföretag förvänta sig att öka produktiviteten och deras vinstmarginaler.
Om tekniska framsteg utvecklas i samma takt som de senaste decennierna råder det ingen tvekan om att robotik och mänskliga förstärkningssystem kommer att fortsätta att spela en nyckelroll inom byggbranschen. Men även om kritiker kanske är överens om att maskiner aldrig kommer att ersätta människor, är det viktigt att lyfta fram de betydande fördelarna med dessa innovationer. En arbetskraft som inte bara är säkrare och mer produktiv, utan en som förhoppningsvis uppmuntrar mångfald inom alla åldrar och kön.

Källa: Hilti