maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

En extern konstruktionsavdelning för byggbranschens största aktörer

Göteborgs Konstruktionsbyrå AB riktar sig främst mot byggbranschens största aktörer som behöver hjälp av en extern konstruktionsavdelning. På bara fem korta år har GBK blivit en mycket betrodd aktör. Företaget kompletterar sin kompetens med mjuka värden.
– Det är viktigt att vara närvarande genom hela byggprocessen. Vår ambition är att vara med byggarna från starten och ända in i mål, säger Robin Nilsson, som är en av delägarna i GBK.

Eric Kristansson och Robin Nilsson jobbade tidigare på teknikavdelningen på en koncern inom byggbranschen. Eric är byggnadsingenjör medan Robin är civilingenjör. De delade ett intresse av att en dag starta eget företag.
– Vi pratade en del om olika affärsidéer vi hade. Det var både högt och lågt. 2018 gjorde vi slag i saken, säger Eric.

2018 grundade de två kompanjonerna Göteborgs Konstruktionsbyrå AB, som till vardags förkortas som GBK. Man riktar sig främst mot stora aktörer inom byggbranschen, det vill säga aktörer med en omsättning på någonstans mellan 300 miljoner och 1 miljard kronor. Affärsidén bygger på att GBK ska fungera som kundernas konstruktionsavdelning.
– En del av de stora byggaktörerna har en egen konstruktionsavdelning, men ibland räcker inte manskapet till. Då kan vi gå in och stötta upp där också, berättar Robin.

Brett koncept
GBK har ett brett koncept, som är uppdelat på flerbostadshus, småhus, och offentliga byggnader, exempelvis skolor och sjukhus.
– Vi tycker det är viktigt att ha kvar småhusdelen, även om vi har mest erfarenhet av flerbostadshus, säger Eric.

I grund och botten är GBK en teknikkonsult som riktar sig mot byggbranschen. Konceptet är väldigt brett.
– Vi hanterar konstruktionen, men även många andra byggtekniska aspekter, exempelvis brand och fukt. Vi har kompetensen som krävs för att hålla i projekteringsledning inom vårt skrå, men vi projektleder även Prefab-verksamheter, säger Eric.

Mjuka värden
GBK:s juridiska leverans består alltid av ritningar i 2D, men man gör alltid även 3D-modeller för kunderna.
– Det handlar i grund och botten om att skapa bygghandlingar för entreprenören efter ett beviljat bygglov, så att deras projekt är byggbara. Det handlar om allt från grunden till vilka skruvar som ska nyttjas, berättar Eric.

GBK kompletterar de rent praktiska bitarna med mjuka värden.
– Det är viktigt att vara närvarande genom hela byggprocessen. Vår ambition är att vara med byggarna från starten och ända in i mål, säger Robin.

Man har samma inställning till kommunikation inom den egna organisationen.
– Vi försöker skapa en familjär verksamhet där man känner att man får stöttning och alla får komma till tals. Samtidigt ska man jobba på utvecklande projekt, så att man hela tiden blir bättre på det man gör, säger Robin.

GBK:s koncept har gått hem hos både kunder och medarbetare, vilket har gjort att företaget har vuxit och utvecklats. Man har nu blicken vänd mot framtiden, där man bland annat tror att AI kommer spela en allt större roll. Detta är en utveckling man vill vara med på. Man har även planer på att bredda sitt koncept ytterligare.
– Målet är att vi ska vara den kompletta tekniska konsulten. Vi är husbyggare idag. Vi vill bygga på med en avdelning inom geoteknik och anläggningskonstruktion och skapa ett skrå med projekteringsledare, säger Eric.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler