juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Förisolerade fjärrvärmerör ”Made In Sweden”

Truck från Powerpipe Systems lyfter tre stora rör som ska monteras.

Fjärrvärmedistributörer har i Powerpipe Systems AB en pålitlig samarbetspartner i arbetet med att skapa en hållbar framtid för oss alla. Powerpipe tillhandahåller driftsäkra rörsystem för fjärrvärmedistribution. Med egen utveckling och tillverkning levererar företaget produkter med minimala värmeförluster och därmed bästa möjliga driftsekonomi för landets energibolag.

Powerpipe Systems AB bildades 1986 och är den enda svenska producenten av förisolerade rör för fjärrvärmebranschen. Ett 60-tal anställda jobbar i företaget i Hisings Kärra med att tillverka rör i diametrar som sträcker sig från 27 till 1 000 millimeter. Företaget har ett flexibelt produktionsupplägg och duktiga medarbetare som snabbt kan ställa om beroende på vilka kunder och projekt man för tillfället jobbar med. Det energirika, varma vattnet i ett fjärrvärmenät passerar många olika förgreningar, böjar, kopplingar och ventiler på väg till användaren. Powerpipe tillhandahåller standardprodukter men också alla möjliga speciallösningar.
Serieproduktionen är högeffektiv, men innefattar ändå, precis som tillverkningen av specialrör, flera moment där det behövs stort hantverkskunnande.
Stefan Janols, VD för Powerpipe, utvecklar:
– Ett fjärrvärmesystem är ett slutet system där rören går från ett värmeverk med en vattentemperatur på vanligen runt hundra grader Celsius. Rören ska transportera vattnet med så liten värmeförlust som möjligt till fastigheten där en värmeväxlare omvandlar energin till värme för sitt eget slutna system. När vattnet går tillbaka till värmeverket håller det en temperatur på cirka 50 grader. Ju mindre värmeförluster ju bättre driftsekonomi, här ligger våra lösningar i topp.

Minimala värmeförluster
Stefan Janols berättar att Powerpipe nu kompletterar sitt produktsortiment med ett innovativt och patenterat system av superisolerade dubbelrör med marknadens minsta energiförluster. Det innebär att även om konventionella rör är billigare vid installationen så räknar man efter några år hem investeringen genom lägre energiförluster.
– Med tanke på att rören beräknas hålla i 80 år blir det en betydande vinst under runt 70 av dem, poängterar Stefan.
– En bra investering för de som tänker långsiktigt. Det gäller att alltid göra kalkyler på värdet av energiförluster över tid.
Det finns fler sätt att spara kostnader vid byggnation av ett fjärrvärmenät. För långa sträckor bör man välja 18 meters rör istället för de mer vanliga 12-metersrören. Det blir då 33 procent förre skarvar och en byggnation som blir både snabbare och kostar mindre i skarvning och montage.
Alla rör produceras i den egna anläggningen, vilket gör att man också har full koll på den miljömässiga aspekten av produktionen. Efter en noggrann kartläggning av sin egen energiförbrukning har man effektiviserat sin produktion och den el man köper är förnybar och miljömärkt. Powerpipe är den leverantör av isolerade fjärrvärmerör som har högst betyg för sitt miljöarbete av energibolagens upphandlingsorganisation SINFRA.

Växande intresse
Powerpipe är marknadsledande i Sverige och Norge och den enda aktören som har valt att producera sina rör i Sverige.
– Energibolag som jobbar aktivt med miljöarbetet och vill minimera sina CO2-utsläpp har marknadens bästa erbjudande från Powerpipe. Inte bara minimala värmeförluster utan också korta transporter är miljömässiga aspekter att beakta i sammanhanget, påpekar Stefan Janols.
Stefan ser ljust på företagets framtid då han noterar att fjärrvärmeintresset allmänt växer.
– Många kommuner bygger ut och förbättrar sina befintliga nät, eller bygger ihop dem i syfte att öka användningen av förnybar energi. Marknaden växer för närvarande och vi med den. Därför satsar vi nu och förstärker organisationen, både för att kunna öka volymen inom produktionen och på säljsidan för att kunderna ska få bästa möjliga service.

Intervju: Lars Nordin