juli 19, 2024

Projektledarna som skapar ”otröga” byggprojekt

Tolv Projekt i Västerås AB grundades med ambitionen att skapa en effektiv organisation som sätter kunden i centrum. Man fokuserar mycket på att skapa vad man kallar ”otröga” byggprojekt, vilket betyder att man styr projekten så att kostnaderna hålls nere och olika delar av projekten kan drivas separat. Detta resulterat bland annat i att hyresgäster kan bo kvar i fastigheten även under större renoveringsprojekt.

Tolv Projekt i Västerås har lång gemensam erfarenhet av byggbranschen och fastighetsbranschen. Medarbetarna har arbetat på stora rikstäckande koncerner inom fastighets-, bygg- och konsultverksamheter. Just erfarenhet utgör grunden för företaget, som grundades 2020.
– Idéen var att skapa ett företag där vi kunde fokusera på kunden och projekten och undvika överdriven intern administration samt att sätta medarbetarna i fokus. Vår målsättning är att ha en effektiv organisation som är sammansvetsad och hjälper varandra med våra olika kompetenser. För att uppnå detta behövde vi bygga upp en kompetent och erfaren grupp med bra människor som kan hantera komplexa projekt och det har vi och kommer även att välkomna fler medarbetare inom snar framtid, vilket känns fantastisk kul, berättar Fredrik.

När vi pratar med Fredrik i början av november sysselsätter Tolv Projekt i Västerås sex personer. I januari kommer man välkomna ytterligare två medarbetare.

Skapar ”otröga” projekt
Tolv Projekt i Västerås hjälper fastighetsbolag och andra företag med projektledning inom byggsektorn. Man fungerar som uppdragsgivarens närmaste samarbetspartner. Medarbetarna på företaget brukar säga att de skapar ”otröga” projekt.
– Vi tycker att en del byggprojekt tenderar att bli onödigt komplicerade. Vi strävar efter att skapa smidiga projekt och använder oss av olika typer av upphandlingsformer, däribland en metod som kallas Construction Management (CM), som innebär att vi delar upp entreprenaden i mindre delar och samordnar arbetena på arbetsplatsen, berättar Fredrik.

Fredrik fortsätter med att förklara att metoden går ut på att man, istället för att anlita en stor aktör, handlar upp olika delar separat.
– Det ger oss möjlighet att styra projekten i rätt riktning, konkurrensutsätta samtliga delar och samarbeta nära beställaren. Vi kan också påbörja vissa delar av projekten innan alla detaljer är klara, vilket sparar både tid och pengar och ger kunden möjlighet att senare bestämma detaljerna. Vi arbetar givetvis med andra upphandlingsformer, såsom total- och utförandeentreprenader, men ser att CM blir mer och mer efterfrågat, då detta tillåter en mer flexibel hållning i projekten, säger Fredrik.

Välrenommerade
Det finns många fördelar med de metoder som Tolv Projekt i Västerås arbetar med. Utöver att kunna hålla nere kostnaderna, kan hyresgäster ofta bo kvar i fastigheterna, även under mer komplicerade projekt. Detta har bland annat varit fallet när man arbetade på ett projekt för Möller Bil i Eskilstuna där en omdaning av hela fastigheten utfördes med befintlig verksamhet i full produktion under hela byggtiden. – I detta fallet måste vi verkligen ge verksamheten på plats en stor eloge, då de var förstående och målinriktade på att det skulle bli en bra anläggning när byggnationerna var avklarade, säger Fredrik.

Fredrik fortsätter med att berätta om ett väldigt utmanande projekt.
– Ett av de mest utmanande projekten vi arbetat med är Kristianborgsbadet i Västerås, ett större badhus från 60-talet, som var i stort behov av renovering. Projektet involverade nio utformningsbestämmelser, åtta Q-bestämmelser och sju varsamhetsbestämmelser, vilket ställde höga krav på oss som organisation. Även i detta projektet har vårt nära samarbete med vår kund och dess hyresgäster varit avgörande för att Kristiansborgsbadet nu skiner igen, berättar Fredrik.

Tolv Projekt i Västerås är ett relativt litet företag, men har kompetensen, erfarenheten och metoderna som krävs för att ta sig an även större projekt.
– Vi kommer förhoppningsvis, inom en snar framtid, att expandera till att erbjuda asset management inom fastighetsbranschen. Detta är något vi ser att fler fastighetsägare eftersöker. Asset management handlar om att hjälpa till med utveckling och förvaltning av fastighetsägares fastighetsbestånd, att förädla och förhoppningsvis även kunna ställa om dessa till mer hållbara fastigheter, vilket vi och våra kunder värderar högt, säger Fredrik avslutningsvis.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler