maj 24, 2024

Ledande energilösningar för framtidens Sverige

De flesta företag som jobbar med att spara energi har sett kundernas intresse öka sedan vintern, då elsituationen gav hela Sverige en prischock och realitycheck inför samhällets skörhet. En skakande omvärld skickade svallvågor över var mans elräkning och energieffektivisering blev en bransch i medvind. Elajo är en av Sveriges ledande affärspartner inom el, mekanik och energi. Detta gör att vi tillsammans måste bidra till en hållbar utveckling och skapa en bättre värld – idag och imorgon.

Tim Lagerkvist är avdelningschef för etableringarna i Halmstad, Helsingborg, och Malmö. Han berättar att de fokuserar på el och energiteknik, vilket inkluderar säkerhet, klimat, tekniskt fastighetsunderhåll och underhållsavtal, automation samt den digitala plattformen SystemOne by Elajo. Den sistnämnda är ett överordnat styrsystem som samlar brandlarm, kameraövervakning, inbrottslarm och passersystem tillsammans med styrning av inomhusklimat och energiåtgång i en fastighet.
– Inom området mekanik verkar vi en hel del inom kärnkraft. Härutöver jobbar affärsområdet Technology Solutions mycket med innovations¬arbete. Vi har till exempel en maskin som tar restprodukter från andra maskiner och omvandlar dem till en proteinrik produkt, berättar Tim Lagerkvist med ett elvaårigt förflutet i Elajo.

Samarbeten utvecklar
Tim berättar att Malmökontoret har funnits i ett år.
– Vi såg en marknad här och tog ett beslut som innebar att vi flyttade in i samma lokaler som VVS-Huset, vilket visade sig vara en bra match. Det har blivit en snöbollseffekt och bidragit till tillväxt och rekrytering av kompetent personal. Vi har ett sammansvetsat team här som verkligen hänger med i den snabba utvecklingen i branschen, säger Tim Lagerkvist. Han framhåller i sammanhanget projekt- och serviceledaren Martin Lägermo som i sin tur lyfter fram vikten av goda samarbetspartners.
– Det finns många som vill arbeta med oss, inte minst tack vare att vi generellt har ett gott rykte. Vi har till exempel ett samarbete med Öresunds Fastighetsservice, samtidigt som våra andra avdelningar öppnar dörrar för oss, säger Martin och nämner att Elajos kunder finns företrädesvis bland fastighetsägare, byggare, VVS-installatörer och industri.

Energibesparing i fokus
Tim Lagerkvist noterar att energibesparing är ett hett ämne just nu. Allt fler efterfrågar flexibla och kostnadseffektiva lösningar, och många talar om effekttoppar.
– Våra energiingenjörer kan analysera och kartlägga onödiga energikostnader och presentera såväl moderna som smarta lösningar. Dessa är både kostnadseffektiva och gör en väsentlig skillnad för miljön. Det är vid effekttoppar som vårt SystemOne kan göra stor nytta. Det har implementerats på många industrier i Småland där de generellt vill fördela energiförbrukningen över tid för att minska kostnaderna. Det kan också handla om att konvertera från lågspänningsabonnemang till högspänningsabonnemang för att minska elförbrukningen, upplyser Tim och tillägger:
Vi vill sitta ned med våra kunder och ta fram lösningarna tillsammans. Tillit och kvalitet är viktigt, externt men också internt.

I ständig utveckling
Beträffande det sistnämnda betonar både Tim och Martin vikten av att företräda en både säker och utvecklande arbetsplats. Sedan flera år är företaget certifierat som ett Great Place to Workoch ett utnämnt Karriärföretag. Martin Lägermo är en av de som trivs ypperligt i Elajo.
– Det som lockade mig hit var ett bolag som strävar framåt. Första mötet med Tim gav mig en bra känsla, och det finns ett driv inom Elajo och kring satsningarna i region syd och Malmö som jag delar. Samtidigt känner jag att jag får de verktyg jag behöver för att utvecklas. Det är häftigt att få göra en sådan här resa, trots lågkonjunkturen. Vi kommer växa mer, men det ska ske hållbart och med lönsamhet, tillsammans med våra kunder, betonar Martin.
Tim Lagerkvist avrundar:
– För oss innebär framtidens Sverige att stärka kundernas konkurrenskraft och lönsamhet. Vi vill bidra till minskade utsläpp och sänkt energiförbrukning, vilket leder till bättre miljö och lägre kostnader för företagen.

Om Elajo:
Elajo är en av Sveriges ledande affärspartner inom el, säkerhet, mekanik och energi. Här kombineras det lilla företagets flexibilitet med det stora bolagets muskler, vilket bland annat formar ett koncept med fokus på energieffektivisering. På Elajo tar man ett helhetsansvar kring allt från planering till driftsättning och efterkontroller. Elajo vill skapa trygga lösningar som formar en enklare vardag – idag och i framtiden. Det är utgångspunkten i en verksamhet som sedan starten 1958 har utvecklats till ett av landets ledande el-, säkerhets-, mekanik- och energiföretag. Elajo sysselsätter cirka 800 personer på 36 orter i Sverige, vilka på ett utmärkande sätt representerar bolagets koncept. Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB och tre dotterbolag som vart och ett representerar organisationens affärsområden; El & Energiteknik, Technology Solutions samt Mekanik.

Intervju: Wilhelm Walaker