maj 19, 2024

God företagskultur är nyckeln till framgång

PM Fog & Brandteknik är Västeråsföretaget som grundades 2010 av de två delägarna Mikael ”Mige” Mozzi och Peo Klint. Trots sin relativt unga ålder i bolagssammanhang, har man snabbt kunna skapa en god tillväxt och expandera. Erfarenhet, långsiktighet och driv är några viktiga faktorer när man bygger ett bolag enligt de båda delägarna.

Mige Mozzi och Peo Klint grundade PM Fog & Brandteknik 2010.
– Det var ett beslut som växte fram över tid, berättar Mige.
Peo skjuter dock skämtsamt in att han minsann ”föddes till detta”.

Vi på Kommun & Näringsliv träffar Mige och Peo, men även Peter Hellström och Therese Watkinson, verksamma inom Kalkyl respektive Ekonomi och arbetsmiljö. Tillsammans har man gått från att vara ett fåmansbolag till att nu sysselsätta uppemot 35 personer. Kunderna är allt från mindre bostadsrättsföreningar till de större byggarna i Sverige.
– Ofta handlar det om att vi kliver in som underentreprenör till de som tagit totalentreprenad för att utföra arbeten inom fogning och brandskydd. Det handlar om allt från brandskydd av stora stålhallar till estetisk mjukfogning, berättar Peo.

Med hemvist i Västerås är det naturligt att man är involverade i en hel del lokala projekt, exempelvis Northvolts huvudkontor. Mige berättar att man, i takt med tillväxten, även har behövt lyfta blicken och titta utanför staden när det kommer till projekt. I dagsläget servar man hela Mälardalen, men också Dalarna, Stockholm och Uppsala.

God företagskultur
En stor del av framgångarna tillskriver man sina kollegor.
– Vi har från starten haft som mål att tänka långsiktigt. Det handlar om relationer till kunder, men också hur man jobbar med sina leverantörer. Vi vill själva vara ett bolag som tar hand om våra anställda och har en god företagskultur, då är det också naturligt att vi tänker på samma sätt kring de aktörer vi väljer att jobba med, konstaterar Mige.
– Ett exempel på detta är vår leverantör DanaLim, det är bland det bästa vi sett kopplat till företagskultur, och det är fantastiskt att se bolag jobba på det sättet som de gör, fyller Peo i.

Man återkommer under intervjun vid ett flertal tillfällen till företagskultur och vikten av trivsel.
– Det är en relativt svårrekryterad bransch, så vi får själva utbilda en hel del ny personal för att de ska nå upp till våra krav. Sedan är det vårt ansvar att se till att de kommer till ett bolag som de känner att de kan jobba i tills de går i pension. Även om det kanske inte är så arbetsmarknaden ser ut i dag, så är det målet, säger Mige.

Peter som började sin resa inom PM Fog & Brandteknik 2021, stämmer in:
– Det var jätteviktigt för mig att värderingar och företagets ”personlighet” stämde överens med min egen när jag valde arbetsplats, och det lyckades jag pricka in här.

Samhällsengagemang
Men resan har, som för så många andra företag som vill lyckas i ”företagarsverige”, inte varit spikrak. Både Mige och Peo berättar om en bolagsresa där man inledningsvis knackade dörr för att få in jobb. Med en stabil kundbas, leverantörer och kollegor, är dock läget ett annat nu. Ytterligare tillväxt är dock inget självändamål.
– Vi har en storlek på bolaget som vi känner oss väldigt bekväma med. Vi levererar kvalitet och på utsatt tid, kan fokusera på personal, men också engagera oss i det lokala samhället. Ska vi växa mer, så sker det i en takt som vi känner passar oss och sker på våra villkor, säger Peo.

Therese, som jobbar med arbetsmiljö, kopplar även samhällsengagemanget till de anställdas trivsel.
– Vi sponsrar flera lokala idrottslag, ofta handlar det om anställdas barn som är verksamma i de föreningarna, och det är väldigt viktigt att man stöttar lokalsamhället som våra anställda bor och verkar i. Det är viktigt att barn rör på sig, och har vi glada barn, då har vi sannolikt även glada medarbetare, avslutar Therese.

Intervju & text: Wilhelm Walaker