juni 15, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbarhet en viktig aspekt av stadsutveckling

protek arbetar med projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Man jobbar även med analys och strategi rörande stadsutveckling. Hållbarhet är en av de viktigaste aspekterna i detta arbete.
– Vi håller på att utarbeta ett hållbarhetsverktyg som vi hoppas ska kunna hjälpa beställare att agera mer hållbart, säger Malin Lindhe, som är VD på Protek Projektstyrning i Göteborg.

protek grundades 1999 och är idag en koncern med fyra kontor i Sverige. Precis som företagsnamnet antyder, sysslar man med projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen.
– Det är allt från mindre hyresgästanpassningar till större stadsutvecklingsprojekt, berättar Malin Lindhe, som är VD för protek i Göteborg sedan ett år tillbaka.
Malin må vara ny på VD-posten, men hon har en lång historia med företaget. Hon började jobba här redan 2008 och kom tillbaka förra året.
– Jag ville tillbaka till en organisation med starkt driv och en fin företagskultur, säger hon om återkomsten.
Faktum är att protek har vunnit första pris i världens största medarbetarundersökning, Great Place to Work.
– Visionen för protek är att människor och verksamheter ska växa. Vi är ett speciellt skrå av personer, som är engagerade, drivna och prestigelösa. Man kan vara sig själv här. Det är det som gör att man trivs på bolaget. Det är en arbetsplats där vi skrattar väldigt mycket, berättar Jonas Frantz, koncernansvarig med fokus organisation och kultur.

Analys och strategi
Utöver projektledning arbetar protek med analys och strategi för fastighets- och stadsutveckling.
– Våra kunder arbetar ofta med mycket komplexa projekt som både påverkas och påverkar sin omvärld. Att förstå och aktivt arbeta med strategiska frågeställningar blir i många fall avgörande för ett projekts framgång, inte minst i den föränderliga omvärld vi nu verkar, berättar Malin.
Mycket av detta handlar om att kunna fatta välgrundade beslut, exempelvis om att förstå vilka vi faktiskt bygger våra städer för eller den politiska viljeriktningen som i mångt och mycket driver stadsutvecklingen.
– Det kan till exempel handla om frågor om hur man nyttjar marken mellan två fastigheter på bästa sätt. Där är det viktigt att förstå vilken roll denna plats kan ta och hur den ska förhålla sig till helheten. Utan detta kan en grön oas bli en otrygg bakgata, fortsätter Malin.

Hållbarhet
Hållbarhet är något som står väldigt högt på proteks agenda.
– Vi håller på att utarbeta ett hållbarhetsverktyg som vi hoppas ska kunna hjälpa beställare att agera mer hållbart. Verktyget har sin utgångspunkt i Agenda 2030, berättar Malin.
Medarbetarna på protek uppmuntras att föregå med gott exempel när det kommer till att ta initiativ.
– Ser man något som behöver utvecklas, behöver man inte fråga innan man tar tag i det. Genom att låta människor ta egna initiativ utvecklas individerna, vilket i sin tur utvecklar både verksamheten och samhället. säger Jonas.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler