juli 19, 2024
ÅTERPUBLICERAT IT & DIGITAL KOMMUNIKATION NYHETER

Konsultbolagen halkar efter i digitaliseringen

Trots att många konsultföretag hjälper sina kunder inom digitalisering är den digitala mognaden fortsatt låg hos svenska Professional Services-bolag. De prioriterar kortsiktig beläggning framför att digitalisera sin egen affär. Endast ett av tio konsultföretag har kommit långt inom digitaliseringen.

Så lite som var femte konsultbolag arbetar med självbetjäningstjänster och kundportaler. Dataanalys nyttjar de sällan och blott 15 procent av bolagen använder AI samt mjukvarurobotar.
Detta visar årets undersökning av ”Den digitala mognaden i Professional Services-branschen 2022”, genomförd av Digital Engine och Cinode.
– Det är fortfarande känsligt att minska beläggningskrav för medarbetare så att de kan få tid att jobba internt med löpande tjänsteutveckling och digitalisering. Detta gör att bolagen inte lägger tillräckligt mycket resurser på att standardisera och digitalisera sina tjänster. För de konsultbolag som vågar tänka långsiktigt och utmanar finns stora potential att kunna skala upp bättre när det är brist på resurser, säger Per Defalva, grundare och vd på Digital Engine.

Kompetensen är konsultbolagens viktigaste värde
Kundvärde och Leverans är de områden där bolagen har kommit kortast inom digitaliseringen. Årets undersökning pekar på positiva tendenser men fortfarande har över hälften av företagen knappt vidtagit några åtgärder för att digitalisera sin affär.
– Konsultbolagens viktigaste värde är deras samlade kompetens som utgörs av medarbetare, underkonsulter och partners. Därför är det oroande att företagen inte arbetar aktivt med Skills Management. Matchningen av uppdrag sker fortfarande manuellt vilket leder till personberoende och fel konsult på fel plats. Under högkonjunktur blir det ännu viktigare att matcha konsultens kompetens och personliga mål med uppdragen för att få nöjda medarbetare och hålla nere personalomsättningen, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode.
Drygt 170 beslutsfattare, leveransansvariga och påverkare inom IT, Management, Teknik, Redovisning, M&A, Revision & Compliance och Skatt har svarat på hur de uppfattar den digitala mognaden i sina företag. Detta är en uppföljning av 2021 och 2020 års undersökning.

Källa: Cinode AB