maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Rutinerade och flexibla leverantörer av ståldetaljer

Repay är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade ståldetaljer. Man är mycket rutinerade i sitt arbetssätt, men har också utrymme för att vara flexibla om en kund är i akut behov av en leverans. På Repay Syd kommer man på sikt att behöva ta in fler medarbetare.

Repay grundades i slutet av 90-talet av Petter Mikaelsson, som länge hade haft en dröm om att starta ett eget företag med fokus på att skära stål. Idag är Repay en koncern som är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade ståldetaljer. Grundprinciperna är enkla; kunderna ska få sina ståldetaljer levererade i rätt kvalitet, på det sätt de önskar och när de vill ha dem. Repay har ett symbiotiskt förhållande till sina kunder.
– Vår vision är tillväxt tillsammans, säger Patrik Klingborg, som är platschef för Repay Syd, som ligger i Uddevalla.

Expressleveranser en möjlighet om det krisar
På Repay Syd följer man en väldigt enkel mall för sin verksamhet. Under första veckan drar man in ordrar. Under andra veckan grupperar, producerar och skär man. Under tredje veckan sker leverans. Samtidigt som man är väldigt rutinerade, är man även flexibla. Man har en hel del lojala kunder, som ibland behöver sina ståldetaljer med kort varsel.
– Då kan vi fixa expressleveranser, där vi forcerar in detaljer. Det ger ett mervärde för kunderna. Vi gör det här tillsammans. Går det bra för kunden, går det bra för oss, säger Patrik och refererar till företagets vision.
Repay jobbar med extremt högt plåtutnyttjande. Det är en del av företagets miljötänk; om man har brutit malm och skickat det över halva jordklotet gäller det att man tar hand om materialet så gott man kan.
– Vi ser det som att lägga ett pussel när vi bestämmer hur vi ska nyttja plåten maximalt, förklarar Patrik.

Satsar på sin personal
Precis som man nyttjar sitt material på bästa möjliga sätt vill man även skapa möjligheter för personalen att utvecklas. Man lägger stor vikt vid internutbildningar, vilket i sin tur leder till mer effektiva arbetssätt.
– Nu har vi nyligen anställt ännu fler medarbetare. Tack vare utbildningar har vi lyckats bli ännu mer effektiva. Vi har lyckats skära mer plåt med färre personer, säger Patrik.
Patrik själv är ett bra exempel på hur Repay arbetar långsiktigt med sin personal. Han började jobba som operatör på Repay för femton år sedan och har nu varit platschef i fem år. Framåtanda och samhörighet är två saker som genomsyrar hela verksamheten.
– Vi har en väldigt bra teamkänsla här på företaget. Gruppdynamiken är superviktig. Inställningen till arbetet är A och O, säger Patrik.
Repay Syd är i en tillväxtfas och kommer behöva anställa fler medarbetare på sikt.
– Våra värderingar är att vi ska vara pigga och enkla experter, och vi vill hitta fler som kan bidra till att göra oss ännu bättre framöver, avslutar Patrik.

Intervju: Anders Kettunen
Text: Andreas Ziegler