juni 15, 2024

Moderna digitala lösningar stärker tillverkningsindustrin

I tillverkningsindustrins strävan efter att skapa mer motståndskraftiga supply chains och bli mer agila i sina leveranser växer behovet av digitala lösningar som förstärker alla delar av tillverkningskedjan. Roima tillhandahåller bland annat lösningar som stödjer produktionsprocesser, lagerhanteringssystem och B2B-e-handelsplattformar, med den stående ambitionen att skapa hållbar framgång och lönsamhet för sina kunder.

Roima startades i Finland 2014 och har genom förvärvade enheter rötter så långt tillbaka som till 1970-talet. Idag är Roima verksamt i fem länder med fler än 400 medarbetare som betjänar drygt 500 kunder. I Sverige representeras bolaget av Roima Sverige AB i Västerås och Part Trap AB med säte i Göteborg. Vi träffar Robert Majanen, VD för Roima Sverige AB som berättar att bolaget tillhandahåller digitala lösningar för olika delar av tillverknings- och logistikindustrin.
– Vi erbjuder lösningar som främjar olika processer i tillverkningskedjan. Här ingår en betydande portfölj av egna produkter, inklusive mjukvarulösningar och produkter som stödjer produktionsprocesser, lagerhanteringssystem och B2B-e-handelsplattformar. Vi erbjuder dessutom ERP-system för medelstora tillverkningsföretag och planeringssystem för medelstora och stora tillverkningsföretag, upplyser Robert.
Han berättar vidare att Roima riktar sig mot olika sektorer, inklusive livsmedel, läkemedel, ståltillverkning och till och med kärnbränsletillverkning, och att han ser ett växande behov av de lösningar som Roima representerar.
– Jag ser att många företag strävar efter att göra sin supply chain mer motståndskraftig, inte minst mot bakgrund av vad som händer i omvärlden. Företagen måste kunna bli mer motståndskraftiga och agila i sina leveranser, och där skapar vi stort värde för dem.

Växer och utvecklas
En central del av Roimas framgång är, menar Robert Majanen, den starka entreprenörsanda som råder i bolaget.
– Vi vill växa, utvecklas och skapa framgång för våra kunder, och det gör vi med stor passion för våra produkter, säger Robert, vars arbete i hög utsträckning handlar om företagsförvärv och integration av de förvärvade bolagen.
Företaget har genom åren vuxit både organiskt och genom uppköp av andra bolag inom Roima-gruppen. Robert startade själv det som idag är Roima Sverige AB och som köptes upp av Roima 2018.
– Det har varit både givande och lärorikt att få vara med på en resa där vi har blivit integrerade och en del av något större, inte minst med tanke på att vi nu införlivar ännu fler verksamheter i bolaget.
Robert konstaterar att företaget befinner sig i kraftig tillväxt och att uppköp är en central del av dess tillväxtstrategi.
– Vi har hela processen på, med en systematisk utvärdering av hur olika bolag passar in i vårt erbjudande och kultur, och en systematisk process för att genomföra transaktioner och integrationer. De förvärv vi har gjort har skapat en medvetenhet om vad som är viktigt vid uppköp och fusioner. Det är människor vi jobbar med och det är viktigt att alla känner att de har hamnat i ett gott sällskap och i ett företag där de kan accelerera sin egen tillväxt, understryker Robert Majanen.

Tillväxtresa
Robert kan konstatera att Roima Sverige har haft en hisnande tillväxtresa som alltjämt pågår.
– Trots att vi har vuxit snabbt tycker jag att vi har lyckats bibehålla den kultur som vi på Roima representerar och är stolta över, och som fanns redan innan vi blev uppköpta. Vår kraftiga tillväxt har inte bara handlat om att växa i storlek, det handlar ju trots allt om att skapa lönsamhet. Medarbetarna är nyckeln till denna framgång, betonar Robert.
Han berättar avslutningsvis att målet är att fördubbla omsättningen inom några få år, men att en av de stora utmaningarna i det arbetet är att hitta de rätta medarbetarna.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson