april 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Utbildningar som gör kunskap till kompetens

UNICO Consulting har sysslat med utbildningar för främst CAD-konstruktörer i över trettio år. Det senaste decenniet har man rört sig mer mot kompetensbaserade utbildningar, som kan anpassas efter behov och individ, vilket gör att kunderna kan göra stora besparingar.
– Kunskap handlar om hur man till exempel använder ett system. Kompetens handlar om när och hur man använder sin kunskap, berättar Mats Ehn, som är VD på UNICO Consulting.

UNICO Consulting har sysslat med utbildningar riktade mot industrin i över trettio år. Man har främst nischat sig på att utbilda CAD-konstruktörer inom samtliga teknikområden.
– Tidigare har vi haft en stor kundbas inom storindustrin. Detta är fortfarande en viktig kundbas, men sedan 2015 är vi även etablerade inom den akademiska sektorn där vi följer klasser på YH-skolor genom studietiden. Utbildningarna behöver inte vara tekniska i sin karaktär, och kunderna behöver inte heller vara tekniska även om det är UNICOs historiska bas, berättar Mats Ehn, som är VD på UNICO Consulting.

UNICO Consulting har även utvecklat sitt koncept mer mot kompetens. Många förväxlar kunskap med kompetens, men det finns viktiga skillnader.
– Kunskap handlar om hur man till exempel använder ett system. Kompetens handlar om när och hur man använder sin kunskap, berättar Mats.

Detta genomsyrar också den egna organisationen. Utbildarna har som regel en treårig ingenjörsutbildning, som de sedan kompletterat med två års pedagogik och ledarskap.

Behovsanpassad utbildning
Det finns många fördelar med att fokusera på kompetens snarare än kunskap. En sådan fördel är att man anpassar utbildningarna för att fylla specifika kompetensgap.
– Det är inte givet att alla medarbetare behöver samma typ av utbildning. Ibland kan man skära ner på utbildningarna, så att en individ bara får den kompetens som de saknar. Detta sparar mycket tid och pengar för de aktörer vi jobbar med, berättar Mats.

Det är, så klart, inte alltid det enklaste att identifiera var kompetensgapet ligger. Detta arbete ställer höga krav på UNICO Consulting, som förlitar sig på sin kompetens och erfarenhet för att erbjuda bästa möjliga lösning för varje aktör. Arbetet underlättas dessutom av att man satsar mycket på långsiktiga relationer.
– Vi har väldigt många samarbeten som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det är också då man nyttjar oss maximalt, när vi kan våra kunders verksamheter, säger Mats.

Framförhållning
UNICO Consulting blir ofta ombedda att komma in i ett tidigt skede. Ibland gör man till och med förstudier, vilket alltså är något man gör långt innan det är tal om utbildning.
– Det är ett kvitto på kundernas tillit till oss att vi får denna typ av uppdrag. Därför är det oerhört viktigt att vara ärlig i förstudien; syftet är inte att få ett utbildningsuppdrag, utan att vara ärliga om vad man behöver kopplat till en utbildning, säger Mats.

En av de största utmaningarna som UNICO Consulting står inför är att hänga med i utvecklingen; tekniken utvecklas snabbt. Därför är man ofta delaktiga i utvecklingsprojekt som kunderna driver.
– Om ny teknik eller ett nytt system ska lanseras om exempelvis två år, vet vi vad som kommer behövas och kan tidigt plocka fram en utbildning, säger Mats.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler