maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Innovation och gemenskap goda förutsättningar för tillväxt

CPAC Systems, som ingår i Volvogruppen, sysselsätter cirka 200 medarbetare som jobbar med ett brett spektrum av innovativa lösningar rörande produkt- och tjänsteutveckling kopplat till bland annat den marina industrin och anläggningsmaskiner. Gemenskap är en viktig del av företagskulturen och de anställda får mycket frihet under ansvar, vilket har visat sig vara ett framgångsrecept. Närheten till Chalmers gör att man har tillgång till en mycket god rekryteringsbas, vilket har hjälpt företaget att kunna växa i takt med den ökade efterfrågan.

CPAC Systems AB grundades 2000 och ingår i Volvogruppen. Idag sysselsätter företaget cirka 200 medarbetare som sysslar med industrialiserad innovation, vilket är ett mycket brett begrepp, som inkluderar både produkt- och tjänsteutveckling och ansvar över hela livscykeln. Av naturliga skäl är CPACs största kundsegment kopplade till områden som ingår i Volvogruppen, exempelvis anläggningsmaskiner, bussar och marinindustrin. CPAC Systems arbetar med differentierad teknologi som integrerar flera olika funktioner i ett fordon, till exempel förarassistanssystem som hjälper föraren i en specifik arbetssituation eller rentav självkörande fordon.
– Vi är väldigt efterfrågade. Idag tillverkar vi, i runda slängar, 600 000 artiklar om året varav 400 000 är elektroniska styrenheter, säger Johannes Hauptmann, som är företagets VD sedan två år tillbaka.

Innovation och gemenskap
Innovation handlar om att implementera nya idéer och är en kreativ process som mår bra av ett stort mått av frihet. Detta är något man har tagit fasta på hos CPAC Systems. Förmågan att kunna se och tänka holistiskt är viktig när CPAC Systems utvecklar produkter och tjänster. Det måste finnas ett tydligt mervärde för användaren och en försäkran att det kommer att fungera problemfritt också i säkerhetskritiska miljöer.
– Vi har ett arbetsklimat som innebär mycket ansvar för varje medarbetare. Det är viktigt att man tar ansvar på individnivå för att det ska fungera. Det har våra medarbetare gjort. Det har fungerat otroligt bra och det är en av de absolut största faktorerna bakom våra framgångar, säger Johannes.

Ingenjörerna på CPAC Systems brinner för vad de gör, vilket är grunden till en stark gemenskap. Detta är något man aktivt arbetar med för att förstärka ytterligare, till exempel genom att erbjuda gruppträning på betald arbetstid. Några gånger om året anordnar man cykel-fixar-dagar, då man mekar med personalens cyklar, ger tips, grillar hamburgare och umgås. Det kan kanske tyckas märkligt att man har något som kallas för cykel-fixar-dagar flera gånger om året, men så har CPAC Systems utsetts till Årets cykelföretag också, då det är väldigt många som väljer att pendla med cykeln till kontoret i Mölndal.

Värdet av medarbetarna
Företaget är i ständigt behov av innovativa medarbetare. Därför är man mycket aktiva i rekryteringssammanhang. Då man ligger väldigt nära Chalmers tekniska högskola är det en mycket viktig rekryteringsbas.
– Vi har många som gör sitt examensarbete hos oss. Just nu har vi tjugo studenter här. Det är bra akademisk höjd i kombination med verklig problemlösning och adderat kundvärde på examensarbetena, vilket är viktigt för oss. Gör man sitt examensarbete hos oss leder det dessutom ofta till anställning, säger Johannes.

Intervju: Anders Kettunen
Text: Andreas Ziegler