maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Framtidens moduler är här

H15 i Helsingborg producerar prefabricerade väggar och bjälklag som de även monterar. Den smarta konstruktionen gör att man bygga snabbare än med traditionella byggsättet. H15 följer branschens alla skrivna regler och jobbar mot de globala målen för hållbar utveckling.

Emil Pilavic har jobbat och investerat i byggbranschen under lång tid. För ett antal år sedan gick han i funderingar på att starta ett företag som sysslar med prefabricerade moduler. 2015 gjorde han drömmen till verklighet när han grundade H15 Moduler AB. H15 har idag egen fabrik i Helsingborg och egna konstruktörer, arbetsledare och kvalificerad personal med relevanta utbildningar som branschen kräver.
– I vår moderna fabrik tillverkar vi prefabricerade ytterväggar, bjälklag, utfackningsväggar, innerväggar. Med produkterna bygger vi skräddarsydda byggnader och moduler till bostäder, offentliga toaletter och mycket annat, berättar Emil.

Snabba montage
Idag är man 16 medarbetare på H15. Av dessa är en arkitekt medan 6 av medarbetarna jobbar i fabriken. Övriga medarbetare är ute och monterar och sköter snickerierna ute på plats. Den smarta och enkla konstruktionen gör att man bygger snabbare på byggarbetsplatsen.
– Just nu jobbar vi på ett stort projekt tillsammans med Mafftech Nord. Vi bygger hyresrättsfastigheter på 2 x 2000 m i Kattarp, som ligger nordost om Helsingborg. Där har vi gjort allt från ytterväggar och innerväggar till mellanbjälklager och takstolar, berättar Emil när vi träffar honom i början av maj.

PREFAB – nutidens och framtidens produkt
H15 håller hårt på etiken. Man följer självklart branschens alla regler. Man har entrepenadförsäkring, är ID06-anslutna och är medlemmar i Byggföretagen, en organisation som garanterar att medlemmarna följer alla lagar och regler som gäller i branschen. H15 tar dock sin etik ett steg längre genom att ha egna målsättningar för sin organisation.
– Vårt mål är god hälsa, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor, säger Emil.
H15 vill även vara delaktiga i samhällets hållbara utveckling. Man är ett av många företag som arbetar mot att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål rör bland annat minskade utsläpp, elektrifiering av fordon och energieffektiva byggnader.
– Tack vare vårt innovativa och miljövänliga byggsystem, kan vi bygga väggar och mellanbjälklag med låga U-värden. Det är en produkt som klarar av både dagens och framtidens energikrav, säger Emil.

Fler snickare behövs alltid
H15 har sin bas i Helsingborg och är verksamma över hela Skåne. Ända sedan starten har man byggt långsiktiga relationer med många av sina kunder, främst större byggföretag.
– Vi gillar nära samarbeten, där vi med hög kompetens och flexibilitet kan erbjuda helhetslösningar, säger Emil.
Den största utmaningen som H15 har är att hitta duktiga snickare.
– Vi söker alltid snickare, men det är inte så lätt att hitta dem alla gånger. Så om man är intresserad av vår verksamhet, är man välkommen att söka till oss! avslutar Emil.

Intervju: Lars Nordin
Text: Andreas Ziegler