juli 19, 2024

Effektiva produktionsflöden kräver kvalitetssäkrad mjukvara

Kvalitetssäkrad mjukvara kan många gånger vara bästa och snabbaste vägen mot framgång och lönsamhet. Här kan ett företag som doWhile spela en central roll. doWhile tillhandahåller storskaliga CI-lösningar och kunskap inom mjukvaruutveckling i framkant, vilket för kundernas del innebär mer effektiva produktionsflöden och en stark samarbetspartner i den mjukvarutransformation som alla bolag, frivilligt eller ofrivilligt, nu befinner sig i.

doWhile startades för sex år sedan och har sedan dess utvecklats till en synnerligen respekterad aktör avseende CI-lösningar, DevOps och mjukvaruutveckling.
– Vi verkar både i konsultrollen och som projektledare, men utvecklar också egna mjukvarulösningar, och servar idag ett flertal större kunder där många människor och verksamheter berörs. Genom att samarbeta med oss erhåller våra kunder snabbare och mer effektiva produktionsflöden inom mjukvaruutveckling, säger Tony Heimdahl, VD för doWhile.
Han betonar dock att tekniken ensam inte kan stå för förändring, det är människorna bakom som utgör kraften i doWhiles koncept.
– Vi hjälper våra kunder att forma en kultur och ett beteende som i förlängningen effektivt bidrar till skapandet av högkvalitativa mjukvarulösningar. Vi delar deras resa avseende förändringsprocesserna. Aktörer som driver mjukvaruprojekt de behöver hjälp med eller behöver konsulter för mjukvaruutveckling eller DevOps kommer bli positivt överraskade av ett samarbete med oss, säger Tony som vi träffar i bolagets lokaler på Lindholmspiren i Göteborg.

De bästa av de bästa
När Tony lyfter fram människorna bakom konceptet är det ingen tillfällighet. I doWhile läggs stort fokus på personalen redan under rekryteringsprocesserna. Ambitionen är tydlig: doWhile vill attrahera de bästa av de bästa mjukvaruutvecklarna, och man genomför flera intervjuer och prov innan lämpliga personer väljs ut.
– Våra kandidater bedöms utifrån såväl kunskapsmässiga värden som social kompetens och mjuka värden. De erhåller verklighetstrogna uppgifter kopplade till verksamheten för att vi ska kunna få en bild av hur de fungerar i skarpt läge när de ska samarbeta med andra. Därefter går vi vidare och implementerar de mjuka värden som bolaget står för, berättar Tony Heimdahl.

”Feeling of family”
I jakten på de bästa mjukvaruutvecklarna söker sig doWhile inte sällan utanför Sveriges gränser, vilket innebär att man också hyr in konsulter som utbildar i det svenska språket. doWhile erbjuder även boende för sina anställda, ofta i anslutning till varandra i syfte att bygga den familjära känsla som sedan start präglat hela verksamheten.
– Det blir naturligt att de umgås även utanför arbetstid vilket skapar trygghet för våra medarbetare. För oss är det viktigt att vi jobbar med både hjärta och hjärna, det räcker inte med att vara en bra programmerare, det handlar också om att ta till sig och förstå de mjuka värden vi står för. I vår värld kan man inte ha det ena utan det andra, förklarar Tony Heimdahl och nämner ett av bolagets ledord: ”Feeling of family”.
doWhile har idag sex huvudägare och sysselsätter 45 anställda. Bolaget befinner sig i ständig tillväxt och Tony har tydliga ambitioner om att utveckla verksamheten, inte minst inom konsultuppdrag kopplade till mjukvaruutveckling och DevOps samt mjukvaruprojekt där de tar över ett större ansvar från kund.

Intervju: Oscar Johansson
Text: Örjan Persson