juni 15, 2024

Moderna VVS-lösningar gör stora energibesparingar

I en tid då alltmer fokus hamnar på energibesparing vänder sig allt fler till en aktör som VVS-Huset AB i Malmö. VVS-Huset erbjuder ett flertal olika lösningar som inte bara bidrar till lägre energi- och uppvärmningskostnader för kunden, utan också främjar hållbarhet och en bättre miljö.

I Malmöbaserade VVS-Huset AB finns 90 års erfarenhet av arbete med värme, vatten, avlopp och gas. Genom decennier har verksamheten och tjänsteutbudet anpassats efter marknadens efterfrågan, vilket innebär att energibesparande åtgärder nu är mer på tapeten än någonsin.
– Vi jobbar med energieffektiviseringar för privatägda fastigheter där vi installerar värmepumpar, men kan också åta oss att konvertera från elvärme till vattenburen värme. Energibesparingar är mycket aktuellt, många vill minska förbrukningen av el och värme, och genom att till exempel byta till mer energisnåla cirkulationspumpar kan man snabbt uppnå betydande besparingar. Vi jobbar med både bergvärme-, jord- och luft/vattenvärmepumpar, upplyser Ludwig Gardell, operativ chef för VVS-Huset AB.

Hybridlösningar
VVS-Huset implementerar även hybridlösningar, där de till exempel kombinerar fjärrvärme med värmepumpar för att maximera effekten. Ett exempel på detta är projektet på gasanläggningen i Hjärup.
– När gaspriserna steg sökte de efter alternativ för att minska sina uppvärmnings- och energikostnader. Gasanläggningen finns fortfarande men vi har installerat värmepumpar för användning av så mycket förnybar energi som möjligt. Besparingarna var betydande och kunden har markant minskat sina kostnader. Enligt vår kalkyl skulle de halvera sin förbrukning, men faktum är att resultatet blev ännu bättre. Det var ett speciellt projekt med mycket att ta hänsyn till och som dessutom har fått stor uppmärksamhet, vilket förstås är kul, säger Ludwig Gardell.

Växer och utvecklas
2017 blev Acrinova den största delägaren av VVS-Huset. Det var när ledningen bestämde sig för att göra något av en nystart som Ludwig, med ett gediget förflutet i VVS-branschen, rekryterades. Sedan dess har utvecklingen varit god, sex anställda har blivit 17.
– Egentligen har det mest handlat om att vårda relationer och växa med våra kunder, men vi har förstås också breddat oss. Tidigare var det många serviceinriktade jobb, idag utför vi allt från små insatser till större jobb som lokalrenoveringar och ombyggnationer. För oss är dock varje kund och varje projekt lika viktiga. Vi har en nära dialog med våra kunder och jobbar enligt en filosofi där vi förespråkar tät och personlig återkoppling. Den närheten till kunderna uppskattar jag, säger Ludwig Gardell.

Långvariga samarbeten
VVS-Huset grundades redan 1932. I kundkretsen finns många som varit företaget troget genom decennier, vissa så länge som i 90 år. De har bland annat ett ramavtal med servicebolaget Coor Service Management.
– Vi tror mycket på samarbeten och har ett nära sådant med Öresunds Fastighetsservice, som också ägs av Acrinova och som öppnar många dörrar för oss. Härutöver har vi ett fantastiskt bra samarbete med Elajo El- & Energiteknik som hyr lokaler av oss, berättar Ludwig.
Han konstaterar att VVS-Huset har haft en stark utvecklingskurva. Ambitionen är att fortsätta växa tillsammans med sina kunder och bygga vidare på den stabila grund de lagt de senaste åren. Trygghet och stabilitet är ledstjärnor i verksamheten där Ludwig Gardell anser att företagets montörer är dess främsta styrka.
– Man är inte stark ensam, vi är starka tillsammans. Det handlar om att lyfta varandra, för det är tillsammans vi får även företaget att lyfta.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson