juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Vestia Construction Group blir allt starkare på sin egen hemmamarknad

Två varsel-klädda medarbetare på Vestia Construction Group.

Vestia Construction Group AB är ett expansivt företag som verkar i Göteborgsregionen och är stolta över att bli allt starkare på sin egen hemmamarknad. Företaget har ett skickligt team bestående av både yrkesarbetare och tjänstemän som tillsammans arbetar med byggentreprenader, byggservice och projektutveckling. Genom en medveten företagsutveckling, goda kundrelationer och tydliga mål får man allt fler projekt.

Vestia Construction Group AB arbetar med byggentreprenader, byggservice och projektutveckling och har genomgått en imponerande resa de senaste åren. Företaget har en god erfarenhet av stora projekt i Göteborg och Mölndal och arbetar med både kommersiella byggnader och bostäder. Företagets kontor ligger i Mölndal, och det är här vi träffar Christian Wieland som är VD sedan 2016.
– Företaget startade 1989 under namnet Mibe Byggnads AB och var då ett bemanningsföretag inom byggbranschen. 2016 bytte bolaget namn till Vestia Construction Group AB i samband med att man ändrade affärsinriktning mot större byggentreprenader, säger Christian.
Vestia Construction Group AB, även kallat Vestia, har därmed 30 år i branschen och numera 27 yrkesarbetare och 46 tjänstemän.
– Vi har ökat vår omsättning successivt, när jag började omsatte vi 40 MSEK,förra året omsatte vi 500 MSEK och nu går vi upp mot 750 MSEK med målet att nå en miljard 2025/2026, säger Christian.
Vestia erbjuder konkurrenskraftiga lösningar inom bygg- och entreprenadverksamhet. Man hjälper till med alla typer av byggprojekt och arbetar nära kunderna. Företaget har ett gott samarbete med Mölndals stad och Göteborgs stad, och många andra aktörer i centrala Göteborg.
– Vi vill vara ett lokalt företag som är framgångsrikt på vår egen hemmamarknad. Att vi har blivit så stora på hemmaplan, och särskilt här i Mölndal, är något vi är extra stolta över.

Ett starkt och skickligt team
Att Vestia expanderar och tar marknadsandelar förklarar Christian bland annat med att man format ett starkt och skickligt team som levererar samtidigt som man har ett stort nätverk och lång branscherfarenhet.
– Jag brinner för att utveckla företag och för att göra det så gäller det att man har med sig medarbetarna. Jag är mån om all personal och ett sätt att skapa trivsel är att ha öppna dörrar, högt i tak och vara transparenta i det vi gör. För att uppnå detta involveras medarbetarna i företagets strategiplanering och vi håller egna utbildningar i ledarskap. Detta är också ett sätt att skapa engagemang och ge alla på företaget en inblick i våra framtidsplaner, säger Christian.
Christian betonar att företagets framgång beror på den kompetens som personalen besitter, liksom att man utvecklas tillsammans.
– Personalen är vår styrka och vi är väldigt stolta över den kompetens och erfarenhet som vi besitter tillsammans, liksom hur våra medarbetare formar vår starka företagskultur här på Vestia, säger Christian.
Vestias expansion gör att man är på väg att gå från att vara ett mindre företag, till att bli ett stort företag.
– Men vi värnar om kulturen och närheten som finns i ett mindre företag och därför kommer vi att fortsätta ha en tät dialog samt ge medarbetarna möjlighet att påverka och aktivt ta del i företagets framtida utveckling.

Söker nya medarbetare
Vestia är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO, vilket Christian menar är ett kvitto på ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Företaget är involverade i många projekt.
– Just nu är vi igång med Åby Arena Stad i Mölndal samt ett strategiskt program som omfattar åtta utbildningslokaler, här avser Mölndal stad att utföra minst två projekt inom närtid.
Även när det kommer till goda kundrelationer framhåller Christian medarbetarnas trivsel som en nyckelfaktor.
– Vi har låg personalomsättning vilket till stor del beror på trivsel. Vi är övertygade om att man gör ett bra arbete om det är roligt och inspirerande att vara på jobbet, samtidigt som man kan påverka sitt eget arbete. Vi får toppbetyg av våra kunder vad gäller samarbete och dialog ute på byggena.
Som ett led i företagets framtida utveckling söker Vestia ett antal nya medarbetare och uppmanar intresserade att gå in på deras hemsida och kontakta dem angående lediga jobb och möjligheter.
– Vi har även inlett ett samarbete med skolor som Krokslättsgymnasiet och Campus Mölndal och kommer att erbjuda elever praktikplatser hos oss. Därefter har de möjlighet att få en anställning hos oss.
Christian ser ljust på framtiden för Vestia.
– Vi ser positivt på framtiden och har en stabil orderstock de kommande åren. Vi vill vara med i uppbyggnaden av Mölndal stad, bland mycket annat, avslutar Christian Wieland.

Research: Jan Arkhede