maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Semestertider är högsäsong för Höganäs Borgestad

Tre varselklädda från Höganäs Borgestad tittar på ritningar på ett bygge.

Höganäs Borgestad – en del av Borgestad AS – är en sedan länge anlitad samarbetspartner för industrin. Företaget utvecklar, tillverkar och levererar eldfasta produkter, installationer och nyckelfärdiga lösningar, vilka i förlängningen bidrar till ökad produktivitet och större konkurrenskraft.

Grunden till Höganäs Borgestad lades redan 1825 då företaget startade produktion av eldfasta tegel. Sedan dess har bolaget utvecklats till en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av eldfasta produkter, installationer och nyckelfärdiga lösningar som ökar produktiviteten och konkurrenskraften hos bolagets industrikunder. Hanna Landell är VD i Höganäs Borgestad.
– Vi står för ett helhetskoncept som innefattar försäljning, projektering, byggnation och installation, samt service och underhåll för verksamheter som innefattar någon form av värmeutveckling. Det kan vara allt från värmeverk till aktörer inom stål- och pappersindustrin, men vi levererar även några produkter till den privata marknaden via våra återförsäljare, upplyser hon.

Servar, underhåller, reparerar
Vi träffar Hanna i de nya lokalerna på huvudkontoret i Gävle, vilka hyser cirka 30–35 anställda inom olika verksamhetsområden. Hon berättar att bolaget ingår i koncernen Höganäs Borgestad Holding, med Borgestad AS som huvudägare, och med hela Norden, men även andra delar av världen som marknadsområde. I skånska Bjuv finns företagets produktionsanläggning för eldfasta specialtegel och massor. Som ett av Nordens största installationsföretag erbjuder bolaget tekniskt avancerade lösningar och omfattande projektgenomförande.
När de flesta varvar ner i samband med semestertider får installationsverksamheten hos ett företag som Höganäs Borgestad snarare fullt upp.
– Det är oerhört viktigt att våra kunders verksamheter inte står stilla på grund av fel på utrustningen. Semestertider är vår högsäsong då vi kan vara flera hundra personer som åker runt och servar och reparerar så att våra kunders verksamheter därefter flyter på som de ska. Det ställer höga krav på oss att vara flexibla beträffande både insatser och produktutveckling, men det är en värdegrund som är cementerad inom bolaget sedan lång tid tillbaka, säger Hanna Landell och nämner i sammanhanget även ledord som integritet, öppenhet, innovation och engagemang. Dessa, menar hon, ligger till grund för den starka framåtanda och vilja att hela tiden bli bättre som präglar hela verksamheten.

Pandemin påverkar
Hanna berättar att pandemin i mångt och mycket har påverkat arbetssättet, men att det samtidigt har inneburit positiva förändringar.
– Vi har många fler digitala möten, något vi har blivit riktigt bra på och tar med oss in i framtiden. Samtidigt har det varit en utmaning för oss att genomföra projekt under denna pandemi. Det har medfört mycket mer administration och planering av allt ifrån covid-tester, resor och logi till manskapsbodar och utrymmen där flera personer tillfälligt ska vistas. Det har även påverkat möjligheten att få fram råmaterial från våra leverantörer när leveranserna på grund av pandemin har dragit ut på tiden. Samtidigt befinner sig företaget i en stor omstruktureringsprocess, vilken startade med ett namnbyte till Höganäs Borgestad AB och en optimering av verksamheten under 2019, till ett mer utvecklat samarbete med kunder och strategiska partners. Siktet är inställt på framtiden mot nya strategiska mål, hållbarhet och ”grönt fokus”, säger Hanna Landell.

Intervju: Robert Ullberg
Text: Örjan Persson