juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Fastighetsutvecklare med tydligt samhällsengagemang

Konceptbild av hus av Fastighets AB 3Hus

Fastighets AB 3Hus är Örkelljungas största fastighetsägare. Bolaget förvaltar, projektutvecklar och bygger nytt med ambitionen att bli en stark aktör på den sydsvenska bygg- och fastighetsmarknaden, där 3Hus spelar en viktig roll i samhället och gör skillnad. Här jobbar man med en klar och tydlig vision: att skapa hus för bättre liv.

3Hus är fastighetsbolaget med affärsidén att utveckla och förvalta fastigheter för långsiktigt ägande. Företagets huvudkontor ligger i Åstorp i nordvästra Skåne, och härutöver finns regionkontor i Malmö, Halmstad och Ljungby. Verksamhetsområdet expanderas successivt.
– Vi jobbar med ett samhällsengagemang och vill skapa hus för bättre liv. Vi vågar tänka utanför boxen och därigenom hitta effektiva sätt att utveckla smarta, funktionella hem och arbetsplatser. Handlingskraft och flexibilitet är nyckelbegrepp i verksamheten där vi jobbar med korta beslutsvägar. Utifrån dessa arbetar vi mot målet att bli en stark aktör i södra Sverige som spelar en viktig roll i samhället och gör skillnad, säger Christer Andersson, VD för 3Hus.

Pågående projekt
Under förra året färdigställdes Kvarteret Ejdern 14, vilket innefattade nyproduktion av 38 hyresrätter i Örkelljunga. Detta var andra etappen i ett större centralt beläget område som 3Hus har avsiktsförklaring med kommunen om att exploatera. Ungefär samtidigt köpte bolaget upp ett antal befintliga hyresfastigheter och tillsammans med tidigare nyproducerade hyresrätter på Ejdern-området är 3Hus numera den största fastighetsägaren i Örkelljunga med totalt 240 centralt belägna hyresrätter. Nästa etapp med nyproduktion på Ejdern-området är planerad för byggstart under 2022.
– Aktiviteterna i Örkelljunga är ett exempel på vårt arbetssätt. Ambitionen är att i snabb takt expandera volymen bostäder i egen förvaltning i hela verksamhetsområdet, främst genom nybyggnation men också genom strategiskt lämpliga förvärv, berättar Christer.
2021 har inneburit aktiviteter på flera olika platser i verksamhetsområdet.
– Vi nyproducerar just nu bostäder i Bjuv, Malmö, Halmstad, Trelleborg, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Kristianstad, Åstorp och Eslöv. Parallellt pågår planering för detsamma i närtid i många andra kommuner, berättar Christer.

Kostnadseffektivitet, långsiktighet och hållbarhet
3Hus ingår i familjeägda BrA Invest-gruppen. Tillsammans med byggbolaget/systerbolaget BAB Bygg AB är 3Hus en aktör som kontrollerar hela bygg- och fastighetskedjan från råmark till färdig slutprodukt. BAB representerar omfattande kunskap och lång erfarenhet kring alla typer av byggnationer.
– Det är en stor fördel för oss att ha en egen byggentreprenör inom koncernen. Vi arbetar tillsammans med ett tydligt fokus på kostnadseffektivitet, långsiktighet och hållbarhet. BAB firar hundra år, så det finns med andra ord gedigen erfarenhet och kompetens i hela bolaget, poängterar Christer Andersson.
Christer är VD i 3Hus sedan 2008. Han har lång och gedigen erfarenhet som byggingenjör och har varit branschen trogen under hela sitt yrkesverksamma liv. Det har, menar han, varit både nyttigt och lärorikt och medfört kunskaper som han tagit med sig till nuvarande organisation.
– Vi arbetar aktivt med att utveckla, trimma och växa vår organisation. Vi har en drivkraft att hela tiden utvecklas och sträva framåt tillsammans med våra medarbetare. Att ständigt tänka långsiktigt är viktigt i sammanhanget, påpekar Christer.

Blickar framåt
i 3Hus tar man alltid hänsyn till miljö och sociala aspekter när det gäller all form av byggnation. Man vill vara jordnära, nyskapande och handlingskraftiga när bolaget nu tar sikte mot framtiden.
– Målsättningen är att skapa en depå av varierande utvecklingsprojekt med olika ledtider så att vi över tid stabilt kan ha en ökande volym av årliga byggstarter, samtidigt som vi framgångsrikt avslutar (slutförsäljer eller övergår i egen förvaltning) tidigare påbörjade projekt. Med all den kunskap och kompetens som finns i bolagsgruppen har vi alla förutsättningar att lyckas, spår Christer Andersson.

Intervju: Peter Hägg