maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Utvecklade konsulttjänster för målmedvetna företag

Två konsulter på Sylog i ett gemytligt mötesrum.

Med en samarbetspartner som Sylog läggs grunden till framgång och lönsamhet i målmedvetna företag. Sylog erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom mjukvaru- och systemutveckling och tar gärna ett helhetsansvar som sträcker sig från konceptstudier till driftsatt system. Med hjälp av Sylogs kompletta team formas en helhetslösning avseende utveckling, kvalitetssäkring och förvaltning.

Sylog Öst AB är en del av Sylog Sverige och etablerades i Linköping 2015 som ett självständigt bolag. Sylog Sverige sysselsätter totalt cirka 600 konsulter, varav 56 återfinns i Linköping. Tillsammans representerar de bolagets koncept i rollen som en trygg och målmedveten samarbetspartner avseende tjänster inom mjukvaru- och systemutveckling.
– Vår stående ambition är att vara Sveriges bästa arbetsgivare för specialister inom mjukvaru- och systemutveckling. Det har inneburit att vi alltid kan sätta samman starka team för varje enskilt projekt. De tar ett helhetsansvar kring utveckling, kvalitetssäkring och förvaltning, säger Fredrik Landberg, VD för Sylog Öst AB.

Helhetsansvar
Fredrik berättar att Sylog arbetar inom tre huvudsakliga områden: specialiserade konsulter, Core Team och utvecklingsprojekt, varav det förstnämnda handlar om att tillföra specialistkompetens inom exempelvis mjukvaru- och systemutveckling.
– Här vänder vi oss till både små och stora företag, varav många verkar i teknikens framkant, säger Fredrik Landberg och nämner SAAB, FMV och Ericsson.
Området Core Team går ut på att etablera kärnan till ett utvecklingsteam där kunden har möjlighet att själv tillföra juniora ingenjörer. När det kommer till utvecklingsprojekt kan Sylog ta ansvar för hela eller delar av ett projekt.
– Kundens behov står alltid i centrum. Utifrån detta kan vi ta fullt ansvar för bemanning, planering, uppföljning, rapportering, lokaler och IT. En väsentlig del av vårt uppdrag handlar om att lära känna våra uppdragsgivare, deras vardag och utmaningar, liksom de branscher de verkar i, säger Fredrik Landberg.

Utveckling på alla plan
Fredrik berättar vidare att man i Sylog också fokuserar mycket på människorna, på konsulterna, vars trivsel och arbetsmässiga förutsättningar är en viktig del av företagets koncept, tillika en grund till dess framgångar. Passion, kunskap och frihet är de ledbegrepp man jobbar efter.
– Vi vill vara våra kunders förstahandsval, samtidigt som vi också vill lämna kvar ett avtryck i form av kompetens, metod och verktyg. Slutmålet är att alla delar ska utvecklas – projektet, kunden och konsulten, säger Fredrik.
Han ser framtiden an med tillförsikt. Sylog Öst verkar sedan en tid tillbaka från nya lokaler i Linköping, en ny konsultchef har anställts och det råder överlag en växande efterfrågan på Sylogs tjänster.
– Vi vill förstås fortsätta växa, bland annat genom att locka till oss fler specialister, säger Fredrik Landberg.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson