maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Kunden i fokus för världsledande samhällsutvecklare

Konsult på WSP.

Teknikkonsultföretaget WSP är verksamt inom en rad olika affärsområden. I en tid då vi står inför stora utmaningar inom miljö, klimat, ekonomi och sociala frågor är WSP en stark aktör i strävan efter ett hållbart samhällsbyggande. Det gäller inte minst WSP i Kristianstad där man dagligen jobbar med kunden i fokus.

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med representation i ett 40-tal länder. I Sverige bedriver WSP konsultverksamhet inom bland annat anläggnings- och byggnadskonstruktion, transport och infrastruktur samt miljö och energi. Bolaget har kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder med huvudkontor i Stockholm. I Skåne har WSP kontor i Malmö, Lund, Helsingborg samt i Kristianstad där vi träffar Magnus Lerstorp som är kontorsansvarig och gruppchef för Byggprojektering. Magnus, som arbetat för WSP sedan 2015 och innehaft sin nuvarande roll sedan 2020, beskriver WSP som en modern samhällsutvecklare.
– Vi arbetar främst här i Kristianstad med omnejd där vi jobbar tillsammans med våra kunder för att utveckla framtidssäkra byggnader. Här kan vi bidra till välplanerade och ekonomiskt hållbara projekt genom att vara med från början till slut. Vi arbetar således bland annat med förstudier, projektering och planering och har ett engagemang i byggprocessens alla faser – från utveckling till genomförande, säger Magnus Lerstorp.

Helhetsansvar
Just helheten och det långsiktiga tänkandet är det som Magnus uppskattar mest med arbetet. WSP är och har varit involverat i en mängd prestigefyllda projekt i Kristianstad, 2015 blev företaget tilldelat priset Årets Bygge för Rådhus Skåne. Galleria Boulevard är ett annat projekt där WSP bidragit med kunnande och kompetens.
– Vi ser flera större samhällsprojekt på gång i Kristianstad med omnejd, säger Magnus, men betonar dock att man inte bara tar sig an stora projekt utan även mindre uppdrag kopplade till exempelvis ombyggnationer.
– Med vår långa historia i Kristianstad och med ett gediget ritningsarkiv har vi ett försprång då fastighetsägare hör av sig och vill bygga om. Våra kunder värdesätter vår förmåga att ta ett helhetsansvar kring varje projekt där vi hela tiden har hållbarhet och kundens behov i fokus, säger Magnus och fortsätter:
– Beträffande hållbarhet vill vi alltid ligga i framkant med innovation och hållbarhet. Vi tror på en framtid med trä som huvudsakligt byggmaterial, och vi känner att vi står väl rustade inför den utvecklingen.

Vill förstärka organisationen
WSP i Kristianstad sysselsätter 30 personer, varav elva arbetar med byggnadskonstruktion. Den pågående pandemin har förstås påverkat verksamheten, men Magnus Lerstorp anser att bolaget i det stora hela varit relativt förskonat från större effekter. Kontorets personal jobbar hemifrån i så hög utsträckning som möjligt och mycket sköts digitalt.
Magnus berättar avslutningsvis att man mer eller mindre ständigt är på jakt efter nya förmågor, och att man just nu framför allt söker efter erfarna ingenjörer med kompetens inom byggledning, projektledning och entreprenadbesiktningar.
– Vi erbjuder en arbetsplats med god stämning, högt i tak och möjlighet till kompetensutveckling via både interna och externa utbildningar, upplyser Magnus Lerstorp.

Intervju: Axel Eriksson