maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

IT-lösningar som gör skillnad

Konceptbild av IT-system av Endera Networks

Endera Networks är ett IT-konsultbolag med stora ambitioner och en stark lokal förankring i Göteborg. Företaget erbjuder spetskompetens och en effektiv konsultation inom en rad IT-områden och arbetar med produkter från marknadsledande leverantörer där man har aktiva certifieringar och dokumenterad erfarenhet. Genom att arbeta med system och teknik och designa, installera och driftsätta nätverksmiljöer skapar man behovsanpassade IT-lösningar som förändrar och effektiviserar vardagen för många företag och organisationer i väst.

Svensk Leverantörstidning träffar Niclas Korsgård som är VD på Endera Networks AB, ett IT-konsultbolag som numera utgår från sina nya lokaler på Fiskhamnsgatan i Göteborg.Niclas har arbetat inom branschen i 11 år och har en historik från it-företagen Atea och Telenor.
– Jag driver företaget sedan maj 2016 och startade det med en branschkollega som inte längre är kvar i företaget. Jag har alltid haft ett väldigt stort IT-intresse och har ägnat mig mycket åt IT sedan jag var 13 år. På Endera Networks arbetar vi med kommunikationslösningar inom nätverk, berättar Niclas.
Som IT-konsultbolag erbjuder Endera Networks en hög kompetens inom sina områden. Företaget är en aktiv del av Göteborgs digitala infrastruktur.
– Vi erbjuder spetskompetens och konsultation inom datakommunikation. Vi arbetar i huvudsak med stadsnät och internetleverantörer, men även direkt mot större företag som behöver avancerad datakommunikation, säger Niclas.
Endera Networks har för avsikt att växa.
– Vi tror på en starkare utveckling och mer positiv ekonomi under 2021.Vi vill anställa fler och gärna komma i kontakt med kompetenta personer inom branschen. Vi har en bra och stark gemenskap på arbetsplatsen och jag tycker att det är viktigt att alla anställda känner att de får vara med och bestämma och utvecklas i sina roller, säger Niclas.

Stadsnät och företag bland kunderna
Bland Endera Networks kunder finns Göteborg Energi, GothNet, Kungsbacka Bredbandsnät, Kungsbacka Kommun och Sappa AB, för att bara nämna några. Som en marknadsledande tjänsteleverantör, som numera även erbjuder internet utöver sin redan etablerade tv-tjänst,behöver Sappa AB ligga i teknisk framkant och här arbetar Endera Networks exempelvis med systemtekniska förändringar och utbyggnationer utifrån sin spetskompetens inom IP arkitektur.
– Det som våra kunder har gemensamt är att de ofta är företag som är i behov av avancerade kommunikationslösningar och datakommunikation med hög prestanda, flexibilitet och säkerhet, säger Niclas.
Endera Networks har certifierad personal för det produkter och tjänster de levererar, vilket Niclas menar är mycket viktigt.
– Vi har certifikat inom olika områden. Man kan säga att Cisco och dess produkter är en standard för Endera Networks,och här har samtliga i vår personal aktiva certifikat, men framförallt är vi vana att arbeta med produkter från flera leverantörer så som Aruba, Juniper, Huawei och Fortinet.
När Niclas beskriver ett exempel på uppdrag är det tydligt att Endera Networks har en stor betydelse för sina kunder.
– Vi levererade IT-lösningar för ett företag i Sisjön där uppdraget gick ut på att skapa lösningar med bland annat kablar och internet för företagets lager, kontor och e-handel. Vi ordnade deras brandvägg och både trådburen och trådlös datakommunikation. Allt detta gjorde vi i samband med att företaget byggde sina lokaler, vilket gjorde att vi kunde vara med och påverka lösningarna från början. Detta skapade både mer kostnadseffektiva och bättre lösningar. Allt var färdigt när företaget flyttade in, säger Niclas.

Skalbara lösningar som är säkra och tillgängliga
När Niclas planerar projekt åt bolag gör han en behovsbild tillsammans med kunden och sedan kan kunden själv välja vad de vill ha hjälp med, om de till exempel vill dra kablarna själva eller inte. Endera Networks är ett flexibelt företag som utgår från varje kunds unika behov. Ibland samarbetar man med andra företag vid leverans av hårdvaror.
– En vanlig storlek på de företag som vi utför arbeten åt är i omkring 50 anställda eller fler. När vi driver ett projekt börjar vi alltid med ett möte där vi tillsammans går igenom vad som behövs. Därefter genomför vi projektet och levererar en produkt som är färdig att använda, säger Niclas.
När Endera Networks designar och bygger nät satsar man på en kostnadseffektiv skalbarhet, säkerhet, tillgänglighet och prestanda.
– För Stadsnätet i Kungsbacka skapade vi en design och plan för utbyggnad och bytte ut all utrustning i nätet. Det var Cygate som hade ramavtal med dem, så därifrån införskaffades utrustningen. Vi har även utfört löpande arbeten för Göteborgs stad, där vi ansvarade för att slutföra ett projekt som innebar att byta routrar på uppdrag av Göteborgs Energi GothNet.Totalt var projektet på omkring1300 routrar,och Endera Networks stod för att byta omkring 700 av dem, säger Niclas.
Samarbeten inom branschen är viktigt, och här finns företag som Cygate och Atea med flera. Endera Networks har alltid haft för avsikt att samverka med branschens olika leverantörer för att maximera det slutliga värdet för slutkunderna.
– Om vi får förfrågningar om jobb eller produktleveranser som vi inte kan ta så kan vi skicka det vidare till större bolag som vi samarbetar med och har god kontakt med.
När Niclas blickar framåt är målet att utveckla företaget.
– Vi vill växa med våra uppdrag, bland annat inom uppdraget för Sappa som löper på i ytterligare ett år.Sammanfattningsvis levererar vi kvalificerade tjänster med tillhörande aktiva certifieringar och vi gör detta med en mycket hög kvalitet i leveransen, avslutar Niclas Korsgård.

Intervju: Oliver Malm